Op het gebied van wetenschap en technologie zijn er maar weinig vakgebieden die zoveel belofte en intriges bieden als de kwantumfysica. De kracht om het vreemde en contra-intuïtieve gedrag van subatomaire deeltjes te benutten heeft het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in industrieën, van computers tot communicatie, van cryptografie tot medicijnen. Israël, bekend om zijn innovatie en wetenschappelijke bekwaamheid, heeft een belangrijke stap gezet in de richting van het ontsluiten van het immense potentieel van de kwantumtechnologie met de oprichting van het Israel National Quantum Initiative (INQI).

 

Voordat we ons verdiepen in de betekenis van de INQI, nemen we even de tijd om de fundamentele concepten van de kwantumfysica te begrijpen. De kern van de kwantumtheorie wordt gevormd door deeltjes die gedrag vertonen dat ons klassieke begrip van de natuurkunde tart. Superpositie, verstrengeling en kwantuminterferentie zijn slechts enkele voorbeelden van de fascinerende verschijnselen die zich op kwantumniveau voordoen. Superpositie maakt het mogelijk dat deeltjes tegelijkertijd in meerdere toestanden bestaan, terwijl verstrengeling deeltjes zodanig met elkaar verbindt dat de toestand van het ene deeltje onmiddellijk de toestand van een ander deeltje beïnvloedt, ongeacht de afstand. Kwantuminterferentie omvat de constructieve of destructieve interferentie van deeltjeswaarschijnlijkheden, wat tot unieke resultaten leidt.

 

Israël erkende het transformerende potentieel van de kwantumtechnologie en richtte INQI op om zijn kwantuminspanningen te consolideren en voort te stuwen. Het initiatief heeft tot doel de samenwerking tussen de academische wereld, de industrie en overheidsinstanties te bevorderen om het kwantumonderzoek, de ontwikkeling en de toepassing ervan te versnellen. De belangrijkste doelstellingen van INQI zijn onderzoeksbevordering, infrastructuurontwikkeling, talentontwikkeling, samenwerking in de sector en mondiale partnerschappen.

 

Nu de Israëlische kwantumsector is ontstaan, zijn er pioniers verschenen die perfect aansluiten bij de doelstellingen van INQI:

Quantum Machines: Is door de Israel Innovation Authority (IIA) geselecteerd om het Israel Quantum Computing Center op te richten, dat deel uitmaakt van de INQI. Quantum Machines creëerde een complete hardware- en softwareoplossing voor de besturing en bediening van quantumcomputers. Het Quantum Orchestration Platform (QOP) van Quantum Machine faciliteert de huidige kwantum-R&D en maakt toekomstige kwantumdoorbraken mogelijk.

QuantLR: QuantLR is gespecialiseerd in kwantumveilige communicatie en loopt voorop bij het creëren van veilige communicatiekanalen die bestand zijn tegen kwantumaanvallen. Hun partnerschap met INQI onderstreept de toewijding aan het verbeteren van de cyberbeveiliging door middel van kwantumtechnologie.

Classiq: Classiq verlegt de grenzen van quantumsoftware door tools te ontwikkelen die het ontwerp van quantumalgoritmen automatiseren. Hun werk sluit aan bij INQI’s doelstelling om onderzoek en innovatie op het gebied van quantum computing te bevorderen.

Quantum Source: Quantum Source Labs richt zich op het gebruik van zijn fotonische technologie om het opschalen van quantumcomputers naar miljoenen qubits mogelijk te maken. Verwacht wordt dat grootschalige fotonische kwantumcomputers met hun mogelijkheden een revolutie teweeg zullen brengen in hele industrieën, waaronder het versnellen van de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, het verkorten van de tijd voordat farmaceutische bedrijven nieuwe medicijnen op de markt kunnen introduceren, en het ondersteunen van artsen bij het optimaliseren van behandelingen voor complexe ziekten.

Kortom, INQI is een bewijs van Israëls toewijding aan wetenschappelijke vooruitgang en innovatie. Door de raadselachtige eigenschappen van de kwantummechanica te benutten, maakt Israël de weg vrij voor baanbrekende ontwikkelingen die industrieën zullen herdefiniëren en ons leven zullen verbeteren op manieren die we ons alleen maar kunnen voorstellen. De samenwerking tussen INQI en toonaangevende Israëlische kwantumbedrijven verstevigt Israëls positie als mondiale kwantumkrachtcentrale verder. Terwijl we aan deze kwantumreis beginnen, kijkt de wereld vol verwachting toe, benieuwd naar de opmerkelijke ontwikkelingen die zullen voortkomen uit de convergentie van de kwantumtheorie, praktische toepassing en het Israëlische vernuft.