symbol
Leading Big Breakthroughs in 3D Printing

Leading Big Breakthroughs in 3D Printing

The Economist has dubbed 3D printing the “third industrial revolution,” given the breakthroughs that the technology will enable – in manufacturing, construction, medicine, nutrition, and many other fields. While 3D printing dates originally to
Read more
Israëlisch Objet fuseert met Stratasys

Israëlisch Objet fuseert met Stratasys

category: General, Investment
Objet, een Israëlisch 3D print techniek ontwikkelaar is gefuseerd met de Amerikaanse Stratasys. Samen hebben beiden bedrijven een totaal waarde van $3 billjoen. Stratasys en Objet zullen
Read more