symbol

2. konferencja HLS w Tel Awiwie

Między 11 a 14 listopada 2012 roku w Tel Awiwie odbędzie się 2nd ISRAEL HLS INTERNATIONAL CONFERENCE.

 

Druga edycja konferencji poświęcona będzie w szczególności bezpieczeństwu miast – Safe City Project, cyber-bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu portów. Ponad 2000 uczestników konferencji – przedstawiciele miast, lotnisk i służb bezpieczeństwa z całego świata – wspólnie postara się wypracować nowe drogi walki z terroryzmem, klęskami żywiołowymi, a także nowe sposoby zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa swoim obywatelom.

Organizatorzy konferencji będą gościć wybitnych przedstawicieli rządowych, przedstawicieli branży bezpieczeństwa oraz profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem bezpieczeństwem zarówno w ośrodkach miejskich, portach morskich i rzecznych, jak i obiektach użyteczności publicznej.

Szczególnie interesującym punktem konferencji będzie pokaz najnowszych technologii zaplanowany na 14 listopada, który odbędzie się w Port Aszdod – najbardziej ruchliwym porcie Izraela. W programie konferencji znajduje się również gala powitalna oraz zwiedzanie Starego Miasta w Jerozolimie

http://www.israelhls2012.com