symbol
Polska i Izrael podpisały MoU w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

Polska i Izrael podpisały MoU w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

Podczas kongresu Cyber Week w Izraelu NASK PIB i INCD podpisały list intencyjny o współpracy, który zakłada wymianę doświadczeń i informacji o zagrożeniach cybernetycznych, wspólne projekty innowacyjne oraz rozwój kompetencji. INCD (Israel National Cyber
Read more