Polska i Izrael podpisały MoU w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

Podczas kongresu Cyber Week w Izraelu NASK PIB i INCD podpisały list intencyjny o współpracy, który zakłada wymianę doświadczeń i informacji o zagrożeniach cybernetycznych, wspólne projekty innowacyjne oraz rozwój kompetencji.

INCD (Israel National Cyber Directorate – Krajowy Zarząd ds. Cyberbezpieczeństwa w Izraelu) jest jednostką, która podlega bezpośrenio premierowi Izraela i pełni funkcję ośrodka reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa. INCD jest również rządowym centrum kształtowania polityki cyberbezpieczeństwa oraz ośrodkiem badawczo-rozwojowym w tym obszarze.

Memorandum Of Understanding zostało podpisane w imieniu NASK przez Krzysztofa Silickiego Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji oraz Yigala Unnę, Dyrektora INCD. W konferencji Cyber Week wziął również udział wiceminister cyfryzacji Karol Okoński, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa oraz Przemysław Jaroszewski Kierownik CERT Polska.

2019-07-17T12:08:45+00:00July 17th, 2019|cybersecurity, HLS, innowacje, IT, ogólne|0 Comments