Grupa izraelskich firm zajmujących się mobilnością utworzyła konsorcjum z podmiotami rządowymi, gminami i firmami transportowymi w ramach niedawno rozpoczętego projektu, mającego na celu zmniejszenie liczby wypadków i natężenia ruchu.

W ramach współpracy prywatno-publicznej 20 firm technologicznych anonimowo udostępni badaczom dane użytkowników, które gromadzą za pośrednictwem swoich aplikacji, kamer drogowych i innych źródeł informacji, aby mogli oni opracować nowe sposoby poruszania się po ulicach, zmniejszania liczby wypadków samochodowych. i zatorów drogowych, a także poprawić infrastrukturę drogową i zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza.

Aby umożliwić tę współpracę, konsorcjum utworzyło organizację non-profit Israel Smart Mobility Living Lab (ISMLL), której celem jest przyspieszenie innowacji transportowych na poziomie krajowym i ułatwienie współpracy między jej uczestnikami, poprzez wprowadzanie krajowych projektów opartych na danych. W tym celu ISMLL stworzył platformę opartą na sztucznej inteligencji, za pośrednictwem której dane mogą być bezpiecznie wymieniane między podmiotami, chroniąc prywatność użytkowników aplikacji, a także dane biznesowe i własność intelektualną firm będących częścią projektu.