Izrael ogłosił projekt testowania pływającej sztucznej inteligencji (AI), która generuje energię elektryczną poprzez śledzenie słońca. Solarny system fotowoltaiczny, opracowany przez izraelski start-up Xfloat, został zaprojektowany do poruszania się i śledzenia słońca podczas unoszenia się na wodzie w zbiorniku. Projekt jest realizowany we współpracy z Mekorot, izraelską spółką wodociągową.

 

 

Zważywszy, że dotkliwość kryzysu klimatycznego może przekroczyć próg ocieplenia o 1,5 ℃ do 2026 r., przejście na produkcję czystej energii i zieloną, zrównoważoną gospodarkę, nigdy nie było tak pilne. Eksperci ostrzegają, że jeśli średnia globalna temperatura przekroczy 1,5 ℃, skutki mogą być nieodwracalne.

Co by było, gdyby ziemia nie była czynnikiem ograniczającym energię słoneczną? Co by było, gdybyśmy zamiast tego mogli wykorzystać niewykorzystane powierzchnie naszych jezior i różnego rodzaju zbiorniki wodne? Jest to koncepcja stojąca za pływającą fotowoltaiką (FPV), inaczej nazywaną pływającymi modułami fotowoltaicznymi zamontowanymi na pływających platformach, które unoszą się na nasłonecznionych akwenach wodnych, gdzie warunki powierzchniowe są spokojne.

Współpraca Xfloat – Mekorot jest jednym z projektów objętych krajowym programem, w ramach którego izraelski urząd ds. innowacji wybrał cztery izraelskie startupy do testowania innowacyjnych technologii w placówkach rządowych przy wsparciu państwa izraelskiego sięgającym 50 procent.