Pionierzy medycyny w Izraelu twierdzą, że po raz pierwszy skutecznie wyleczyli pacjenta z rakiem prostaty za pomocą promieniowania alfa.

Alpha Tau Medical prowadzi badania kliniczne leczenia pacjentów z rakiem skóry, rakiem piersi i rakiem jamy ustnej z obiecującymi wynikami. Ale to pierwszy raz na świecie, kiedy rewolucyjna terapia – nazwana Alpha DaRT (Diffusing Alpha-emitters Radiation Therapy) – została zastosowana do leczenia pacjenta z rakiem prostaty. Bezpośrednio uszkadza DNA komórki, tworząc dwuniciowe pęknięcia, które zabijają komórki rakowe.

Pacjent, 60-letni mężczyzna z agresywną postacią raka prostaty, nie odczuwał bólu po dwugodzinnym zabiegu ambulatoryjnym i tego samego dnia wrócił do domu z Rambam Health Care Center w północnej izraelskiej miejscowości Hajfa. Powróci 50 dni później, aby usunąć chirurgicznie prostatę. Alpha DaRT ma na celu zniszczenie guza bez uszkadzania zdrowej tkanki wokół niego.

Celem zabiegu była ocena wykonalności i bezpieczeństwa implantacji Alpha DaRT, która przebiegła bezproblemowo – mówi dr Tomer Charas, kierownik Zakładu Radioterapii GU w Oddziale Onkologii w Rambam. Zespół w Rambam ocenia również radiologiczne i patologiczne obiektywne odpowiedzi guza oraz zmiany w pomiarach jakości życia.