Za pionierskie prace nad rozwojem wodoru jako źródła czystej energii.

Firma GenCell Energy, która produkuje czysty gaz z ciekłego amoniaku, została uznana przez sędziów na tegorocznej konferencji Connecting Green Hydrogen MENA (Bliski Wschód i Afryka Północna) za “Wschodzącą Gwiazdę” w dziedzinie wodoru.

Została wyróżniona za „niezwykłą wizję, ducha innowacyjności i pionierskie wysiłki w promowaniu dziedziny energii wodorowej, które przyczyniają się do zrównoważonej przyszłości”.

Konferencja, która odbywa się już po raz piąty, wyznacza przejście firm naftowych i gazowych z Bliskiego Wschodu w kierunku energii odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru. Kluczowe firmy uczestniczące to giganci naftowi i gazowi Shell, ExxonMobil i BP.

Nagroda Hydrogen Future Awards jest wyrazem uznania dla osiągnięć firm z branży.

GenCell wytwarza czysty gazowy wodór z ciekłego amoniaku przy użyciu katalizatora do oddzielania azotu od wodoru. Podczas gdy azot jest emitowany, wodór wchodzi w kontakt z elektrolitem zawierającym tlen. Tworzą wodę, a elektrony są uwalniane w celu wytworzenia elektryczności.

Paliwo wodorowe nie jest szeroko stosowane, ponieważ najtańsza metoda jego produkcji – polegająca na podgrzaniu gazu ziemnego parą wodną – generuje duże ilości dwutlenku węgla. Na Ziemi praktycznie nie ma również czystego wodoru, ponieważ jest on bardzo reaktywny – co jest kolejnym powodem spalania paliw kopalnych w celu jego wytworzenia.

„Cieszymy się, że możemy przewodzić innowacjom w dziedzinie energii odnawialnej i cieszymy się z otrzymania tej prestiżowej nagrody i uznania podczas tego ważnego wydarzenia w branży wodorowej, które skupia największych gigantów energetycznych na Bliskim Wschodzie” — powiedział Rami Reshef, dyrektor generalny firmy GenCell. Pochwalamy te podmioty za kierowanie przejściem tradycyjnych firm naftowych i gazowych w kierunku energii odnawialnej, a GenCell pracuje nad wkładem w rozwój gospodarki wodorowej w regionie poprzez współpracę opartą na aplikacjach firmy w obszarach off-grid i produkcja energii rezerwowej oraz ładowanie pojazdów elektrycznych za pomocą wodoru i amoniaku”.