symbol

Bakterie w walce przeciw wirusom

Zwalczające wirusy wiperyny, część ludzkiego układu odpornościowego, mają odpowiedniki bakteryjne, które mogą wzmocnić walkę z grypą i Covid-19.

Grupa naukowców z izraelskiego Instytutu Weizmanna odkryła w bakteriach substancje, które mogą służyć jako podstawa wysoce skutecznych leków przeciwwirusowych.

Substancje te są wytwarzane przez enzymy zwalczające wirusy znane jako wiperyny, o których wcześniej wiadomo było, że występują tylko u ssaków. Teraz wiemy, że wiperyna – której funkcja w układzie odpornościowym człowieka została poznana zaledwie dwa lata temu – odgrywa rolę w układzie odpornościowym bakterii.

Cząsteczki wytwarzane przez wiperyny bakteryjne przechodzą obecnie testy na ludzkie wirusy, takie jak wirus grypy i Covid-19.

Artykuł opublikowany 16 września w Nature przez prof. Rotema Sorek i jego grupę genetyki molekularnej, a także innych naukowców, opisuje ich badania ujawniające, że mikroskopijne bakterie mają wysoce wyrafinowany układ odpornościowy do zwalczania fagów – wirusów, które infekują bakterie.

Fagi różnią się od wirusów, które infekują ludzi, ale wszystkie składają się z materiału genetycznego – DNA lub RNA – który przejmuje części maszynerii replikacyjnej gospodarza, aby tworzyć ich kopie i rozprzestrzeniać się.

U ludzi wiperyna jest wytwarzana, gdy substancja sygnalizacyjna zwana interferonem ostrzega układ odpornościowy o obecności patogennych wirusów.

„Podczas gdy ludzka wiperyna wytwarza jeden rodzaj cząsteczki przeciwwirusowej, odkryliśmy, że cząsteczki bakteryjne generują zaskakującą różnorodność cząsteczek, z których każda może potencjalnie służyć jako nowy lek przeciwwirusowy” – powiedział Sorek.

„Tak jak dziesiątki lat temu w przypadku antybiotyków – substancji przeciwbakteryjnych, które po raz pierwszy odkryto w grzybach i bakteriach – możemy nauczyć się identyfikować i przyjmować strategie przeciwwirusowe organizmów, które zwalczają infekcje od setek milionów lat”.