symbol

Nowe programy promujące R&D w izraelskim sektorze life sciences

The Office Of Chief Scientist (OCS)  – agenda Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Pracy do spraw badań i rozwoju – rozpoczęła dwa nowe programy mające na celu promocję inwestycji w badania i rozwój w izraelskim sektorze life sciences.

W ramach pierwszego programu międzynarodowe firmy zobowiążą się do ustanowienia w Izraelu centrum badań i rozwoju, zatrudniającego co najmniej 60 osób na okres nie mniej niż 5 lat. Centra badań i rozwoju zbudowane w centrum kraju dostaną wsparcie rządu w wysokości 19 milionów NIS (5,1 miliona USD), a te, które powstaną na prowincji – zarówno na północy jak i na południu – mogą liczyć na wsparcie w wysokości 32 milionów NIS (8,6 miliona USD).

W ramach drugiego programu międzynarodowe firmy zobowiążą się do zainwestowania nie mniej niż 20 milionów USD na przestrzeni 5 lat w projekty firm izraelskich w sektorze life sciences. OCS zaoferuje wsparcie w wysokości do 50% wartości projektu. Firmy będą także proszone o wniesienie wkładu w działałność R&D poprzez profesjonalne porady, doradztwo w zakresie zarządzania oraz udostępnienie wiedzy i metod pracy.