symbol

PARP podpisała porozumienie z izraelskim Centrum MATIMOP

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Michel Hivert, Dyrektor Izraelskiego Centrum Przemysłowego ds. Badawczo-Rozwojowych MATIMOP podpisali porozumienie o współpracy. Uroczystość odbyła się w obecności Prezydentów Izraela i Polski – Reuvena Rivlina i Bronisława Komorowskiego oraz Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Janusza Piechocińskiego.

Memorandum podpisano 28 października w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie na zakończenie polsko-izraelskiego seminarium o innowacyjności. Uczestniczyli w nim prezydenci Polski i Izraela Bronisław Komorowski i Reuwen Riwlin oraz Wicepremier, Minister Gospodarki, Janusz Piechociński.

innovationseminar2

– Celem zawarcia umowy PARP z Centrum MATIMOP jest przygotowanie konkretnych instrumentów dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu nakierowanych na wzrost poziomu innowacyjności. Będziemy w tej sprawie współpracować m.in. na forum TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies) – powiedziała Bożena Lublińska- Kasprzak, Prezes PARP.

PARP w tym roku przewodniczy temu stowarzyszeniu zrzeszającemu organizacje działające na rzecz wsparcia i promocji europejskiego potencjału gospodarczego.

Michel Hivert, Dyrektor MATIMOP wskazał, że instrumenty wsparcia powinny być kierowane przede wszystkim do przedsiębiorców.

Prezydent Bronisław Komorowski wyraził przekonanie, że innowacje stanowią dla obu krajów wielkie wyzwanie i szanse na osiąganie korzyści. To także dziedzina, w której polskie państwo jest skłonne sporo inwestować, gdyż chce utrzymać możliwości konkurowania z innymi gospodarkami – dodał.

Memorandum podpisane przez Bożenę Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP oraz Michela Hiverta, Dyrektora MATIMOP mówi o współpracy i wymianie informacji, doświadczeń oraz wspólnej realizacji projektów i organizacji wydarzeń wspierających rozwój współpracy biznesowej i technologicznej. Sygnatariusze zobowiązali się, że będą promowali informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej, kultury biznesowej i otoczenia politycznego w obu krajach. W porozumieniu położono nacisk na wsparcie współpracy przedsiębiorstw w celu intensyfikacji transferu technologii.

innovationseminar

Program seminarium objął również panel poświęcony polsko-izraelskiej współpracy badawczo-rozwojowej. Moderatorem panelu była Bożena Lublińska- Kasprzak, Prezes PARP, a uczestniczyli w nim: Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, prof. Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Tal Harmelin, Attaché ds. Handlowych Ambasady Izraela w Polsce, Michel Hivert, Dyrektor MATIMOP, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor NCBiR oraz Paweł Smoleń, Partner w Deloitte Polska.

Źródło: PARP