symbol

POLAND – ISRAEL TECHNOLOGY EVENT

W imieniu Marketing Innovation Worldwide zapraszamy na spotkanie z izraelskimi firmami POLAND – ISRAEL TECHNOLOGY EVENT IT security & cloud computing, które odbędzie się 16 września w Warszawie, w hotelu Marriott.

W wydarzeniu wezmą udział firmy Sasa Software, Beyond Security, Votiro, ComposeDoc, RISCO Group, Attunity i CommuniTake.

CitiGroup-FinTech-Israel-350x350

W ciągu ostatnich kilku lat Polska stała się także niezwykle atrakcyjnym rynkiem zbytu dla technologii IT. Rynek IT w Polsce wzrósł w 2013 roku o 17 proc. – do 50, 5 mld złotych. Największymi budżetami dysponują administracja publiczna, telekomunikacja i sektor finansowy. W Polsce istnieje obecnie 41 banków komercyjnych i 28 oddziałów instytucji kredytowych i prawie 19 tys. bankomatów. W sektorze bankowym w Polsce zatrudnionych jest ok. 175 tys. pracowników.