symbol

Raport MFW o stanie izraelskiej gospodarki

Gospodarka Izraela pozostaje silna, ze wzrostem gospodarczym na poziomie 4,7 procent w ubiegłym roku – tak wynika z opublikowanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy na początku kwietnia raportu o stanie izraelskiej gospodarki. Głównymi czynnikami wspierającymi wzrost gospodarczy były konsumpcja prywatna i rosnący poziom inwestycji. Jak wynika jednak z prognoz MFW Izrael nie pozostanie odporny na światowe spowolnienie koniunktury i jego wzrost gospodarczy w 2012 roku osiągnie 2,8 procent.

Pomimo to fundamenty izraelskiej gospodarki pozostają mocne: inflacja i jej prognozy utrzymują się ramach celu inflacyjnego ustanowionego na poziomie 1-3 procent, bezrobocie jest historycznie niskie, międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto charakteryzuje się nadwyżką, a dług publiczny spadł poniżej 75 procent PKB.

Cały artykuł