Dlaczego Izrael?

Mogący poszczycić się zaledwie 22 tysiącami kilometrów kwadratowych, populacją 8,5 miliona mieszkańców i PKB w wysokości ok. 303 miliardów dolarów, Izrael, powstały 70 lat temu, jest potęgą innowacji znacznie wykraczającą poza swoje lata.
Izrael, będący częścią OECD od 2010 roku, ma jeden z najlepszych wskaźników edukacji i satysfakcji z życia na świecie oraz jedną z najniższych stóp bezrobocia (5%).
Izraelska siła robocza jest znana ze swoich umiejętności i pomysłowości, co przyciąga wielu przedsiębiorców do prowadzenia interesów w Izraelu.
Potrzeba pokonania przez kraj różnych wyzwań pomaga generować zaawansowane technologie i możliwości w wielu sektorach: od nanotechnologii i uzdatniania wody po zabezpieczenia komputerowe i sprzęt medyczny, Izrael posiada najbardziej zaawansowane procedury na świecie.
Dzięki ukierunkowanej polityce, promocji przedsiębiorczości i rocznym inwestycjom w wysokości 5% PKB w badania i rozwój, Izrael stał się gigantem innowacji z ponad siedmioma tysiącami start-upów – więcej na 1 mieszkańca niż jakikolwiek inny kraj na świecie.
Izrael ma na swoim koncie 12 nagród Nobla, z których osiem przyznano w ostatniej dekadzie.
Kraj inwestuje 9,2% PKB w edukację. Na każde dziesięć tysięcy Izraelczyków 140 to inżynierowie, w porównaniu z 85 w Stanach Zjednoczonych i 65 w Japonii.

Historia przełomowych innowacji
Kwitnący duch przedsiębiorczości
Wyjątkowa siła robocza
Doskonałość naukowa, przemysłowe know-how
Globalne przywództwo technologiczne

Elastyczna, kreatywna gospodarka
Kwitnący rynek Venture Capital
Stabilna gospodarka, bezpieczna dla inwestorów
Bogactwo i różnorodność kulturowa
Wsparcie prawne i finansowe

O nas

Administracja Handlu Zagranicznego (FTA) w izraelskim Ministerstwie Gospodarki i Przemysłu zarządza i wspiera handle międzynarodowy oraz politykę handlową Izraela.
Poprzez swoją siedzibę główną w Jerozolimie oraz ponad 40 misji gospodarczych i handlowych w kluczowych centrach finansowych na całym świecie, FTA niestrudzenie działa na rzecz promowania izraelskiej gospodarki na skalę globalną.
FTA zarządza siecią radców ekonomicznych i handlowych na całym świecie, stanowiących ramię operacyjno-dyplomatyczne Ministerstwa na rynkach zagranicznych i świadczących szeroki zakres usług dla firm izraelskich i międzynarodowej społeczności biznesowej.
Do głównych obszarów działalności Administracji Handlu Zagranicznego należy promowanie handlu i eksportu, inicjowanie i utrzymywanie umów handlowych w celu poprawy warunków handlowych Izraela, zachęcanie i przyciąganie inwestycji zagranicznych oraz nawiązywanie strategicznej współpracy z firmami zagranicznymi.