Pregătirea pentru situații de urgență și managementul crizelor

Dezastrele, atât cele naturale cât și cele făcute de om,