Linköping – 7 september, 2023 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectras (https://sectra.com/) (STO: SECT B) lösning för digital patologi kommer att användas av Israels största vårdgivare – Clalit Health Services. Lösningen, som såldes av Sectras distributionspartner i Israel – VaRay Oncology Systems, kommer att hjälpa Clalits patologer att granska och samarbeta kring fall. Det i sin tur kommer att leda till mer precis cancerdiagnostik.

– Vi ser fram emot att införa Sectras digitala patologilösning, säger Orly Weinstein, vice generaldirektör och chef för sjukhusdivisionen på Clalit Health Services. Detta kommer definitivt att förbättra diagnostik, effektivitet, samarbete och forskningspotential. Att digitalisera patologi kommer tillåta oss att bättre dra nytta av kompetenserna i vår organisation, samt förbättra vår svarstid och genom detta kommer vi att tillhandahålla diagnoser på ett mer effektivt sätt.

Sectras lösning såldes genom distributionspartnern i Israel, VaRay Oncology System, till Clalit Health Services med sina nio sjukhus och som levererar vård till över 4,9 miljoner invånare.

Kontraktet, som signerades i augusti 2023, inkluderar Sectras digitala patologilösning samt en lagringstjänst i molnet byggd på Microsoft Azure. Den digitala lösningen kommer att komplettera sjukhusens mikroskop och göra det möjligt för patologerna att granska och samarbeta kring fall på ett sätt som inte har varit möjligt tidigare. Genom att övergå till ett digitalt arbetssätt får patologerna omedelbar tillgång till digitala bilder av vävnadsprover, även om de ska granska på distans, i stället för att förlita sig på fysiska glas som granskas i mikroskop. Med Sectras lösning kommer de även kunna öka effektiviteten och minska variationen mellan granskningar, vilket i sin tur leder till högkvalitativ diagnostik och snabbare svarstid för patienter.

Den digitala patologilösningen är en del av Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering som ger vårdgivare en samlad strategi för alla behov kring hantering av medicinska bilder och förbättrar vården av patienter samtidigt som den bidrar till sänkta driftskostnader. Den skalbara lösningen är modulär och bygger på ett multimediaarkiv (VNA) som stöder all bildhantering. Det gör att vårdgivare kan expandera lösningen, specialitet för specialitet och sjukhus för sjukhus. Besök Sectras hemsida för att läsa mer om Sectras lösningar och om varför Sectra PACS har tilldelats priset för högst kundnöjdhet “Best in KLAS” (https://medical.sectra.com/about-sectra/sectra-pacs-best-in-klas/) tio år i rad.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2022/2023 till 2 351 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök Sectras hemsida (https://sectra.com/).
Om Clalit
Clalit är den största leverantören av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster i Israel. I över 100 år har Clalit varit i framkant när det gäller medicinsk vård och hälsoinnovationer i Israel. Clalit har över 4,9 miljoner kunder, vilket utgör 53% av marknadsandelarna och är den största civila arbetsgivaren i landet med 49 000 anställda. Clalit äger och förvaltar över 1 600 primärvårdskliniker och 14 sjukhus (30% av Israels sjukhussängar) över hela landet. Clalits sjukhus erbjuder omfattande vårdtjänster till en stor del av Israels befolkning. De fokuserar på förebyggande vård, forskning och innovation, samt främjar hälsa och välbefinnande. Dessutom förbättrar Clalits sjukhus omfattande nätverk och integrerade elektroniska patientjournalsystem samordningen och effektiviteten inom patientvården.

Source: Cision