Om Israels Handelskontor i Sverige

Israeliska Handelskontoret i Sverige är baserat i Stockholm och är en del av utrikeshandelsadministrationen vid Israels näringsdepartement. Vårt mål är att inleda affärsrelationer mellan Israel och Svenska näringslivet.

Uppdraget är att främja samarbete mellan israeliska kommersiella och offentliga enheter och enheter från Sverige. Vi inleder kontakter inom en mängd olika sektorer, bland annat Cybersäkerhet, olika finansiella sektorer, Fintech, Digital hälsa och medicinsktekniska, Life Science, konsumentvaror, färska produkter och vin, Retail Tech, Sport tech, Smart Cities, Cleantech, Säkerhetsutrustning, Mjukvara och IT, vattenteknik, Food Chain Technology, etc.

Som nämnts ovan täcker vi hela spektrumet av affärer. Ett särskilt fokus ges emellertid under åren 2020-2021 för att:

  • Sektorer som matchar ”Circular Economy”.
  • Sektor som ger lösningar på effektiviteten i ”livsmedelskedjan”.
  • Cross Sectorial Cyber ​​Security-lösningar.
  • Homeland Security.
  • Life Science and Medicinska apparater.

Uppdraget är att erbjuda israeliska företag tjänster som underlättar deras steg in på marknaderna. Vi kan erbjuda direkta kontakter, undersökningar och agerar som konsulter och avancerade match-maker, från FoU till marknadsföring. Vi kan också initiera tillgång till finansiella enheter när det är möjligt.

Uppdraget är också involverat i gruppaktiviteter för att exponera israeliska

The Foreign Trade Administration’s divisions:

International Trade Policies and Agreements:
Responsible for the advancement and maintenance of international trade agreements.

 

Service Quality and Knowledge Management:
Promoting the preservation of knowledge, the development of human capital in the organization and the improvement of the quality of service in the Administration.

 

The International Projects and Financing Division: Offering a range of programs aimed at initiating and intensifying the economic activity of Israeli industry in the international arena.

 

Export Promotion: Operates to ensure the continued development and expansion of Israel’s export operations in overseas markets.