symbol

Articles

Logistics
>
<

ISRAELISKA INNOVATIONER OMDEFINERAR LEVERANSKEDJAN OCH LOGISTIKSEKTOREN

Detaljhandeln växer i en exponentiell takt och klockar uppskattningsvis 4,28 biljoner dollar i försäljning 2020. År 2022 beräknas intäkterna nå 5,4 biljoner dollar enligt Statista.com. Den digitala revolutionen, COVID-19-pandemin och behovet av bekvämlighet drivs av
Read more