MEDISIMS KONTINUERLIGA & IKKE-INVASIVA KÄRNTEMPERATURMÄTNING TILLGÄNGLIG FÖR ÖVERVAKNING AV VAKNADEN OCH ANESTETISERADE PATIENTER

MEDISIMS KONTINUERLIGA & IKKE-INVASIVA KÄRNTEMPERATURMÄTNING TILLGÄNGLIG FÖR ÖVERVAKNING AV VAKNADEN