Vårt team

Israels ekonomiska och handelskontor i Sverige

Israels ekonomiska och handelskontor i Sverige ansvarar främst för att förbättra de bilaterala handelsförbindelserna mellan de två länderna genom att främja handel och export, attrahera och uppmuntra utländska investeringar och skapa strategiskt samarbete med lokala företag.

För detta ändamål måste vi se till att relevanta statliga organ, kommersiella organisationer och den israeliska exportgemenskapen har uppdaterad kunskap om handelsförhållanden, exportmöjligheter och affärsmöjligheter i Sverige.

Vi är stolta över att erbjuda våra tjänster och stärka de kommersiella och ekonomiska banden mellan Israel och Sverige.

Vårt mål:
Att främja den israeliska industrin genom att fördjupa sin verksamhet på andra marknader
Att följa med och stödja den enskilda exportören i marknadsföringsaktiviteter utomland
Att initiera och tillämpa nya och befintliga internationella handelsavtal.
Att höja investeringar och hitta strategiska samarbetsmöjligheter.

Roberth Friedman

Landschef