symbol

“ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของอิสราเอล คือ วัฒนธรรม”

Vardi1_crop

เป็นคำกล่าวของ ดร. โยซี่ วาร์ดิ ในงานสัมนาในหัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงในประเทศอิสราเอล” (Innovation and High-Tech in Israel) ซึ่งจัดโดย ฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2556

การสัมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแทนระดับบริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโลยีของไทย และนักธุรกิจชั้นนำในเมืองไทย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA), สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA), สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัททางด้านนิวมีเดีย และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ รวมถึง บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนา และจัดการด้านนิคมอุตสาหกรรม ชั้นนำของประเทศไทย เป็นต้น

ดร. วาร์ดิ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการเทคโนโลยีชั้นสูง โดยได้รับขนานนามว่า เป็นนักลงทุนซึ่งเปรียบเสมือนเทวทูต (Angle) ของบริษัทเกิดใหม่ในระยะเริ่มแรก จากอดีตจนถึงปัจจุบันเขาได้ลงทุนไปแล้วกว่า 50 บริษัท มีหลายบริษัทในจำนวนนี้ได้ถูกซื้อและกลายเป็นบริษัทมหาชนในเวลาต่อมา

ในปี 1996 ดร. วาร์ดิ เป็นหนึ่งในผู้ลงทุนของบริษัท Mirabilis ซึ่งเป็นบริษัที่คิดค้น ICQ แอพลิเคชั่นแรกที่ใช้ส่งข้อความผ่านทางออนไลน์ เป็นจุดเริ่มต้นของ Instant messaging ซึ่งในเวลาต่อมา Mirabilis ได้ถูกซื้อโดยบริษัท AOL เป็นมูลค่าสูงถึง 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Vardi5

นายบารัค ชาราบี้, ท่านผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ประจำสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดงานในครั้งนี้ว่า “การเข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้ ทั้งภาคอุตสาหกรรมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของประเทศอิสราเอล บริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทย และนักลงทุน ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทางนวัตกรรม และการสร้างระบบเศรษฐกิจของบริษัทเกิดใหม่” และได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “การสัมนาในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างประเทศอิสราเอล และบริษัทในประเทศไทย รวมทั้งบริษัทเกิดใหม่ และนักลงทุนของไทย”

Vardi4

ปัจจุบัน อิสราเอล ได้ถูกจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการลงทุนสูงสุดของโลก ทางด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ความร่วมมือระหว่างบริษัทของไทยและอิสราเอล จะอำนวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ทั้งสองฝ่ายในอนาคตอันใกล้นี้

ดูข่าวนี้เพิ่มเติมจากเดลินิวส์