งาน Startup Thailand ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 30,000 คน

ในงานนี้ คุณบารัค ชาราบี้ ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ Strategizing startup ecosystem: from Startup Nation Israel and Startup India to Startup Thailand”

คุณบารัค ได้ให้ความรู้และเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ Startup Ecosystem ในประเทศอิสราเอลที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และยังเป็นต้นแบบของ Startup ของโลก

ถึงแม้ว่าประเทศอิสราเอลจะเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่ก็ติดอันดับหนึ่งของโลกทางด้านการลงทุน ซึ่งมีความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยทุก ๆ ปีจะมี Innovative startup เกิดขึ้นมากกว่า 1,200 startups

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศอิสราเอลเป็นนักคิดค้น และมี startups เกิดขึ้นมากมาย ได้แก่

ชาวอิสราเอลทั้งชายและหญิงจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ซึ่งประสบการณ์จากการสังกัดในหน่วยรบ จะช่วยให้ชาวอิสราเอลมีแรงบันดาลใจที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อความอยู่รอด

ความเป็นนักสร้างสรรค์ และการคิดนอกกรอบ หากคุณมีทางเลือกอยู่สองทาง ชาวอิสราเอลจะพยายามหาทางเลือกที่สามซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน

วัฒนธรรมเกี่ยวกับการศึกษา เริ่มต้นตั้งแต่เด็ก ๆ ซึ่งสอนให้มีความคิดเป็นของตัวเอง และค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง

การสนับสนุนของรัฐบาลอิสราเอล เป็นปัจจัยหลักสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้ประเทศอิสราเอลประสบความสำเร็จ และเป็นผู้นำในการทำวิจัย คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ จนได้รับฉายาว่าเป็น “Startup Nation”

นอกจากนี้คุณบารัคยังให้แนวคิดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของ Startups ก็คือ คนไทยควรเรียนรู้วัฒนธรรมและแนวคิดของชาวอิสราเอล และนำเอามาเป็นแบบอย่าง

แนวคิดที่สำคัญ คือ Startup จะต้องไม่กลัวความล้มเหลวและมีความกล้าที่จะเสี่ยงในการทำธุรกิจ เพราะ ทุก Startups ที่ประสบความสำเร็จในประเทศอิสราเอล ต่างก็เคยประสบกับความล้มเหลวมาก่อน แต่ชาวอิสราเอลไม่เคยยอมแพ้และพยายามคิดค้นหาทางออกและวิธีแก้ไข

คุณบารัคกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับผู้ลงทุนควรจะมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีมุมมองแนวคิดเชิงบวกในการลงทุน ซึ่งการลงทุนทางด้านความรู้ คุณจะไม่มีวันขาดทุน