symbol

Articles

Agriculture
>
<

How Israel Planted the Seeds of Its AgTech Success

Even prior to statehood, Israel’s pioneers set out to cultivate the land, tackling the challenges posed by limited natural resources by setting up agricultural communities such as kibbutzim and other farming cooperatives to ensure that
Read more

“อิสราเอล” โมเดลเกษตร 4.0 ฟื้นทะเลทรายด้วย High-Tech

ภาพจาก : www.israel-in-photos.com “อิสราเอล” หนึ่งในประเทศตะวันออกกลางที่มีสภาพอากาศแล้งแห้งขั้นรุนแรง มีพื้นที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกเพียง 20% พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยทะเลทราย ติดอันดับต้น ๆ ของโลกว่ามีปริมาณฝนตกน้อย แต่ความน่าทึ่ง ก็คือ ความสำเร็จในการคิดค้นเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ล้ำสมัย จนสามารถผันตัวเองให้เป็นผู้นำด้านการทำฟาร์มอัจฉริยะ การชลประทานน้ำหยด การผลิตน้ำบริสุทธิ์ และนำกลับมาใช้ใหม่ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยสามารถเรียนรู้ได้จากอิสราเอลในการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างครบด้าน รวมถึงเป็นแนวทางในการแก้ไขภาคเกษตรของไทยที่ประสบปัญหาแห้งแล้ง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรไทย “ด้วยสภาพแวดล้อมที่แร้นแค้นของอิสราเอล เป็นแรงผลักให้เกิดความคิดสร้างสรรค์” หนึ่งในคำกล่าวของคนอิสราเอลที่พูดอย่างภาคภูมิใจ ที่กลายเป็นหนึ่งในท็อปของโลก เมื่อนานาประเทศกล่าวถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ประเทศมีแหล่งน้ำหลักจาก “ทะเล” เท่านั้น โดยถูกล้อมไปด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลเดดซีที่กั้นเขตแดนกับประเทศจอร์แดน จึงเป็นที่มาของการเกิดเทคโนโลยีขั้นสูง
Read more

Agritech 2018 Showcases Israeli Technologies Making the Desert Bloom

Israel is largely a desert nation – indeed, the Negev Desert alone covers 60% of the country. That is why Israel has been forced to become an agricultural technology powerhouse: out of sheer necessity. From
Read more

7 Ways Israeli Innovation Has Changed the World in 70 Years

“In order to stand strong, we must empower the talented youth among us to dedicate their lives to scientific research and development. We must help them in any way possible, in all fields.” Those were
Read more

5 Israeli precision-ag technologies making farms smarter

Precision agriculture is trending toward complete automated solutions for farm efficiency, increased yield and less waste, say Israeli experts. By Abigail Klein Leichman Precision-agriculture image by Montri Nipitvittaya/Shutterstock.com Israeli precision agriculture started
Read more

Desalination Nation: How Israel Is Helping The World Fight Water Shortage

By Kirk D’Souza, NoCamels May 24, 2017 In the hot and arid Middle East, clean water is liquid gold. Faced with limited rainfall and a grueling climate, Israel has increasingly relied on seawater since it
Read more

Invitation to Israel National Pavilion at Thai Water 2017

For more information about Israeli companies: Israeli Companies Catalogue – Thai Water 2017 – Final
Read more

AGROISRAEL: The first international digital agricultural magazine.

We would like to introduce “AGROISRAEL”, the first international digital agricultural magazine providing various interesting issues in the agricultural fields. Please visit the link http://en.calameo.com/read/004663782c5c6dedeacc5 for your exploration.
Read more

10 ways Israel’s water expertise is helping the world

To celebrate World Water Day on March 22, ISRAEL21c takes a look at 10 water innovation projects bringing clean water to communities across the world. By Abigail Klein Leichman MARCH 20,
Read more

VIV Asia 2017: Israel Technologies and Solutions on March 15-17, 2017 Hall 99, Bitec, Bangkok

เรียนผู้มีเกียรติทุกท่าน ฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานทูตอิสราเอลมีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าเยี่ยมชมอิสราเอล พาวิลเลี่ยนและพบกับบริษัทชั้นนำจากประเทศอิสราเอลในงาน VIV Asia 2017 ณ.ศูนย์ประชุมไบเทค ตั้งแต่วันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ในงานนี้ท่านจะได้พบกับบริษัทชั้นนำในด้านปศุสัตว์และนวัตกรรมจากประเทศอิสราเอล ที่มีเทคโนโลยืที่ก้าวหน้าและมีประสบการ์ณมาอย่างยาวนาน ครอบคลุมตั้งแต่การเพาะเลี้ยงสัตว์ จนกระทั่งถึงการแปรรูปเพื่อใช้บริโภค (From Feed to Food) ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูปสัตว์ปีก เนื้อหมู ผลิตภัณฑ์จากนม และสัตว์น้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเทคโนโลยีของอิสราเอลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และ เพือมองหาคู่ค้าและโอกาสในการขยายธุรกิจในประเทศไทย บริษัทที่ร่วมเดินทางมาในคณะนี้มีทั้งสิ้น 9 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทมีความชำนาญด้านเทคโนโลยีการปศุสัตว์สาขาต่างๆ ทั้ง การจัดการฟาร์มสัตว์ปีกและปศุสัตว์ ผู้ผลิตด้านสัตวแพทยศาสตร์และเกษตรกรรม
Read more