“อิสราเอล” โมเดลเกษตร 4.0 ฟื้นทะเลทรายด้วย High-Tech

ภาพจาก : www.israel-in-photos.com “อิสราเอล” หนึ่งในประเทศตะวันออกกลางที่มีสภาพอากาศแล้งแห้งขั้นรุนแรง มีพื้นที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกเพียง 20% พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยทะเลทราย ติดอันดับต้น ๆ