อิสราเอลโชว์นวตกรรมทางการสื่อสารที่งาน Mobile World Congress 2017 (MWC 2017)

Mobile World Congress เป็นงานแสดงเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งจัดขึ้นทุกปี โดยปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่