symbol

Israel HLS 2012

งานสัมมนาสากลด้านความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่2

11-14 พฤศจิกายน 2555

ณ.เมือง เทล-อาวีฟ ประเทศอิสราเอล

(International Conference on Homeland Security – 2nd HLS)

สังคมใน ปัจจุบันนั้นมีความซับซ้อนมากกว่าในอดีต หนึ่งในปัจจัยนั้นมาจากการพึ่งพิงระบบสาธารณูปโภคอันซับซ้อน การคมนาคมที่ได้รับการขยายอาณาเขต ที่นำไปสู่การรวมกลุ่มกันของประชาชนจำนวนมากในพื้นที่สาธารณะ อดีตได้สอนเราว่า ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด เหตุการณ์รุนแรงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา สภาวะการณ์ดังกล่าวจึงเป็นความท้าทายใหญ่หลวงสำหรับหน่วยงานด้านความมั่นคง และความปลอดภัย เราทุกคนต่างมองหามาตรการที่มีคุณภาพมากขึ้นในการป้องกันและตอบโต้ต่อ เหตุการณ์รุนแรง ทั้งทางด้านร่างกายทรัพย์สิน และที่เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ เช่นเดียวกับเหตุอาชญากรรมและภัยพิบัติ รวมไปถึงการดูแลระเบียบความปลอดภัยของประชาชนในระหว่างภาวะฉุกเฉิน

งานสัมมนาสากลด้านความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 2 จัด ขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆข้างต้น งานครั้งนี้จะรวบรวมเจ้าหน้าที่รัฐ เหล่าบริษัท และอุตสาหกรรมชั้นนำด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทั่วโลก เพื่อการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน

งานสัมนาจะ ให้ความสำคัญกับประเด็นหลักในแวดวงความมั่นคงแห่งชาติ เช่น ความปลอดภัยในโลกดิจิตอล การป้องกันภัยของเมืองสำคัญ การป้องกันภัยที่อาจเกิดกับระบบสาธารณูปโภค

และการเตรียมการสำหรับสภาวะฉุกเฉิน ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้วิธีการยกระดับความปลอดภัย และวิธีบูรณาการความรู้ในทางปฎิบัติกับ การใช้เครื่องมือที่จำเป็นต่อการจัดการกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

 

กิจกรรมระหว่างการสัมมนา

  • การเสวนาร่วมกับบุคคลสำคัญด้านความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลและจากต่างประเทศ
  • การเสวนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและแนวทางล่าสุดของการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน
  • ชั่วโมงการทำความรู้จักกับเหล่าอุตสาหกรรมชั้นนำด้านความปลอดภัยและตัวแทนจากกว่า50ประเทศทั่วโลก
  •  การแสดงเทคโนโลยีล่าสุดที่ผ่านการพิสูจน์และตรวจสอบของระบบการรักษาความปลอดภัย
  •  การเยี่ยมชมระบบรักษาความปลอดภัย สาธารณูปโภค และการป้องกันภัยของเมืองแอชดอดเมืองท่าสำคัญของอิสราเอล ตั้งอยู่บนทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
  • การเที่ยวชมเขตเก่าแก่ของกรุงเยรูซาเล็ม

ผู้ที่ควรเข้าร่วมงานสัมมนา

  • รัฐมนตรีด้านความมั่นคงแห่งชาติ
  • ผู้ว่าการหรือนายกเทศมนตรีผู้ดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัย
  • ตำรวจ ผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยงานด้านเหตุฉุกเฉิน
  • หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายสาธารณูปโภค ทั้งทางด้านอากาศ การท่า โรงพลังงาน โรงงานไฟฟ้าศูนย์ไอที
  • บริษัท อุตสาหกรรมด้านความมั่นคงและความปลอดภัยตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย
  • นักลงทุนต่างๆ

 

สอบถามเพิ่มเติมที่   +66-2-204-9241/3| jo.siri@israeltrade.gov.il