symbol
โอกาสในการลงทุน – THAILAND Opportunities 2012

โอกาสในการลงทุน – THAILAND Opportunities 2012

THAILAND Opportunities 2012     Thailand In brief: Thai GDP growth for 2012 is expected at 5.5%, affected by a slowdown in the industrial sector. Export growth has been lower than originally
Read more
Israel HLS 2012

Israel HLS 2012

งานสัมมนาสากลด้านความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่2 11-14 พฤศจิกายน 2555 ณ.เมือง เทล-อาวีฟ ประเทศอิสราเอล (International Conference on Homeland Security – 2nd HLS) สังคมใน ปัจจุบันนั้นมีความซับซ้อนมากกว่าในอดีต หนึ่งในปัจจัยนั้นมาจากการพึ่งพิงระบบสาธารณูปโภคอันซับซ้อน การคมนาคมที่ได้รับการขยายอาณาเขต ที่นำไปสู่การรวมกลุ่มกันของประชาชนจำนวนมากในพื้นที่สาธารณะ อดีตได้สอนเราว่า ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด เหตุการณ์รุนแรงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา สภาวะการณ์ดังกล่าวจึงเป็นความท้าทายใหญ่หลวงสำหรับหน่วยงานด้านความมั่นคง และความปลอดภัย เราทุกคนต่างมองหามาตรการที่มีคุณภาพมากขึ้นในการป้องกันและตอบโต้ต่อ เหตุการณ์รุนแรง ทั้งทางด้านร่างกายทรัพย์สิน และที่เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ เช่นเดียวกับเหตุอาชญากรรมและภัยพิบัติ รวมไปถึงการดูแลระเบียบความปลอดภัยของประชาชนในระหว่างภาวะฉุกเฉิน งานสัมมนาสากลด้านความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 2
Read more
Europe’s doors open to Israeli pharmaceutical companies

Europe’s doors open to Israeli pharmaceutical companies

category: Medical

The European Parliament has just ratified an AACA agreement which basically means Israeli pharmaceutical products can now be marketed without delay or further inspection in Europe. This important development and announcement by the European Parliment was covered by our Belgian and UK blogs. Under the new agreement, EU-certified pharmaceuticals will be exported to Israel and vice-versa without requiring additional certification in the importing country, under a deal endorsed by the European Parliament today. After more than two years of extensive debate, MEPs approved the mutual recognition deal with 379 votes in favour 230 against and 41 abstentions. The EU-Israel agreement on mutual recognition of pharmaceutical certificates will remove technical barriers to trade, cut manufacturers’ costs and enable them to get their products to market faster. For European consumers, it will mean lower prices and a wider range of generic products. The agreement will apply to all pharmaceuticals except for advanced therapy products, special medicinal products based on tissues and cells of human origin, and medicinal products that include blood products. Writing recently in the Jewish Chronicle, Marina Yannakoudakis, Conservative MEP for London and her party’s spokesman on health in the European Parliament, explains why it is time for the EU to trade freely with Israel: “EU member countries are facing rising healthcare costs. Factors such as the over-prescription of drugs and an ageing population make it essential to seek savings. Israel, despite its small size, is at the forefront of major medical innovations.” The EU has mutual recognition agreements in place in this field with Australia, New Zealand, Japan and Switzerland, and is seeking to negotiate similar ones with most Mediterranean countries, including Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco and Tunisia. For the European Parliment announcement click here. For the full article in our UK blog click here. For the full post in the Belgium blog click here.
Read more
Global Cleantech 100 Index: Israel “the stand-out country”

Global Cleantech 100 Index: Israel “the stand-out country”

category: Energy, Water
The prestigious research firm Cleantech Group has just published its fourth annual Global Cleantech 100 list, which lists the upcoming private companies to watch in the global cleantech arena. Israel,
Read more
Israel Securities Authority joins IOSCO European Regional Committee

Israel Securities Authority joins IOSCO European Regional Committee

category: Banking, General
The International Organization of Securities Commissions (IOSCO) has approved the Israel Securities Authority‘s application to join its European Regional Committee (ERC) as a full member, after a unanimous vote
Read more
Israel’s IVN combines investment and philanthropy

Israel’s IVN combines investment and philanthropy

category: Banking
The Wall Street Journal interviewed Israel Venture Network (IVN)‘s CEO Isabel Maxwell at the Webit conference in Istabnbul.  IVN introduces a new mix of investment fund and philanthropic endeavor – one
Read more
Israel Chosen to Host World’s Largest International Space Conference

Israel Chosen to Host World’s Largest International Space Conference

category: General
The International Space Conference will be held in Israel in 2015, the Science and Technology Ministry has reported, and will be one of the largest conferences in Israel in years, the Jerusalem Post reported. The
Read more
Samsung comes out of the ‘Israel closet’ Samsung’s Israeli R&D work revealed

Samsung comes out of the ‘Israel closet’ Samsung’s Israeli R&D work revealed

category: General
Israeli R&D centers — Samsung’s only such centers outside of South Korea — responsible for newest smartphone’s camera technology Not that it was exactly a secret, but it turns out that
Read more
Israeli startup Polyrizon has developed a technology platform to produce biological gels

Israeli startup Polyrizon has developed a technology platform to produce biological gels

category: Medical
Polyrizon is a startup dedicated to “Health Care” and is in its first phase business, which develops new gel-based biological technology called C & C (capture and hold). C
Read more
Taste the latest from Israel at Sial 2012

Taste the latest from Israel at Sial 2012

category: General
Sial, one of the leading food exhibitions in the world, will take place in Paris on October 21-25, with 140,000 visitors, and 6000 exhibitors from 100 countries. Israel will exhibit at Sial with 23 exciting
Read more