symbol

Bio-bazlı işlemlerle atık su çamurunun arıtılması

appliedDünya nüfusunun %66’sına (4,5 milyar) ait atık su toplanarak arıtılıyor. Giderek artan çevre bilinci hükümetleri nüfusun %100’ünün kaliteli atık su arıtımıyla bağlantılı olmasını sağlayacak iddialı hedefler koymaya zorluyor. Atık sudaki çok büyük miktarda çamuru arıtıp bu atığın insan sağlığına daha az zararlı olmasını sağlarken aynı zamanda bu işlemin enerji yoğunluğunu azaltmanın bir yolunu bulmak son derece hayati bir öneme sahip. Applied CleanTech’in Kanalizasyon Geri Dönüşüm Sistemi (SRS) çamuru arıtmak yerine ÖNLERKEN, elektrik kullanımını & enerji tüketimini azaltıyor ve çok sayıda sektörde ticari değeri bulunan RecylloseTM (geri dönüştürülmüş selüloz) üretiyor.

Zorlu görev

Çamurun arıtımı ve atık suyun geri kazanımı insan sağlığını tehdit eden risklerin yanı sıra çevreye olan zararlı etkileri azaltırken aynı zamanda masrafları azaltmak açısından oldukça önemlidir. Buradaki zorlu görev ise; mevcut çözümler çamurun oluşmasını önlemek yerine sadece çamur hacminin azalmasını önlemeye odaklandığı için tüm bu katı maddelere atık olarak değil de ham maddelerin kaynağı ve temeli olarak bakmak zorunda olmaktır.

Yenilik

Alternatif selüloz kaynağı arayan Applied CleanTech (İsrail) şirketinin CEO ve Kurucusu Dr. Refael Aharon karşılaşılan zorlu görevi fark etti. Applied CleanTech patentli SRS teknolojisi ham atık sudaki selüloz bileşenlerini yakalayarak temiz, pastörize, çevreye dost Recyllose™  – plastik, yalıtım, kağıt hamuru & kağıt, inşaat, biyoyakıt üretimin yanı sıra diğer sanayilerde de kullanılabilen değerli bir kaynak – haline getiriliyor. Projenin geliştirme, sunma ve ticari tanıtımıyla ilgili özel sermaye fonu bulunmaktadır.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AUoRYdJ4oo8[/youtube]

Çözüm ise yenilikçi Kanalizasyon Geri Dönüşüm Sistemi’ydi (SRS). SRS’nin var olan ya da yeni atık su artıma tesislerine (AAT) eklenmesiyle atık suda çamur oluşumu %50’ye kadar azaltılabilir. SRS teknolojisi endüstriyel ve belediyeye ait AAT’lerden çıkan kanalizasyon atıklarının çamur haline gelmeden önce tamamen ve otomatik olarak yüksek kaliteli ve pastörize bir ürün olmasına olanak sağlamaktadır. Bu işlem geleneksel AAT ile kıyaslandığında elektrik kullanımını ve enerji tüketimini azaltmaktadır.

Filtrelenen iri tanelerin bulunduğu katı atıkla başlayan işlem, ilave taneleri filtreleyerek atığın daha da fazla temizlenmesini sağlayan SRS ile devam eder. Atık su daha sonra, mekanik filtreleme yoluyla selüloz ve diğer maddelerin atıldığı çok aşamalı yakalama işleminden geçer. İstenmeyen materyaller ayrılır. Geri kalan atık su ise AAT’ye döner, böylece AAT’nin kullandığı biyolojik ya da kimyasal arıtıma devam eder. SRS teknolojisi AAT’de halihazırda kullanılan arıtma işlemlerinin tamamlayıcısıdır. Daha büyük partiküllerin miktarı azaldığı ve çamur kompozisyonunda sindirilmesi zor partiküllerin artık olmaması nedeniyle biyolojik artıma çok daha etkili olmanın yanı sıra aynı zamanda uygun maliyetlidir. Daha küçük miktardaki çamur su ve atık su arıtımındaki çeşitli işlemlere ulaştığında temizlik ve bakım ihtiyacı da azalmaktadır.

RecylloseTM’i oluşturan filtrelenmiş selüloz, onu ısıtan, pastörize eden ve %90 kuru maddeye çeviren işlem aşamasına geçer. Bu aşamada sistemde üretilen ısı kullanılır. RecylloseTM kurutulur ve pelete çevrilir. RecylloseTM yenilenebilir enerji kaynağı, kağıt ve plastik sektörlerinde katkı maddesi, inşaat ve yalıtım ürünlerinde katkı maddesi, Nano-Selüloz üretiminde kaynak olarak ve ek sanayilerde kullanılabilir.

Yakın zamanda Hollanda’da RecylloseTM üretiminde AAT’nin ham materyal üretiminde kullanılması hakkında yapılan vaka çalışmaları; SRS teknolojisinin yeniliğini ve önemini kanıtlamakla kalmayıp aynı zamanda RecylloseTM’nin çok sayıda sanayide kullanılabilecek ham materyal olarak sahip olduğu mükemmel ticari potansiyeli de kanıtlamıştır.

SRS’nin çalışma maliyetleri, düşürülen elektrik & enerji tüketimi ile %30 oranında azaltılabilir. Ayrıca tesisin kapasitesi %30 artırılırken, kullanım ömrü de uzatılabilir. Azalan enerji tüketimi, daha az miktardaki kimyasal ve çamur ise sadece onarım, zaman ve kaynak ihtiyacını değil, karbon ayak izini  de azaltır.

Nasıl işe yaradı?

Fikirleri kullanarak başarılı işler yaratma tutkusundan yola çıkan Dr. Refael Aharon, 2007 yılında Applied CleanTech’i kurdu.

Daha fazla gelişme

Dünya çapında başarıyla uygulanan SRS teknolojisi Teknoloji Hazırlık Düzeyi (TRL) skalasında 9 seviyesine yaklaşmaktadır. Bu teknoloji günümüzde İsrail, Meksika, Hollanda ve İskoçya’da kullanılmaktadır ve Applied CleanTech da bugün yatırımların yanı sıra yeni iş ortakları arayışında.

Kaynak: Innovation Seeds