symbol

İsrailli Araştırmacı, Antibiyotik Direncine Karşı Mücadelede Önemli İlerleme Sağladı

antibioticspillsDünya Sağlık Örgütü, geçen hafta Cenevre’de gerçekleştirdiği yıllık toplantısında, antibiyotik direncinin dünya çapında kapsamlı ve hızlı bir biçimde yayılmasını yavaşlatmak üzere radikal ve etki alanı geniş bir planı onayladı. Plan ile kontrolsüz antibiyotik kullanımı ve piyasaya yeni antibiyotiklerin çıkmaması nedeniyle meydana gelen artışın durdurulması ümit ediliyor.

PNAS’ta yayınlanan Tel Aviv Üniversitesi’nin araştırması umut vaat eden yeni bir aracı tanıtıyor: söz konusu bu tehlikeli durumla mücadele edecek iki yönlü bir sistem. Sistem, seçili bakterilerde antibiyotik direncini yok ediyor ve diğer bakterileri antibiyotiklere karşı daha hassas hale getiriyor. Profesör Udi Qimron öncülüğünde yürütülen araştırma, dirençli suşları yok etmek, diğerlerini de antibiyotiklere karşı daha hassas bir hale getirmek için dirençli bakterilere “düzeltilmiş” DNA aktaran “faj” adlı bakteriyel virüslere dayanıyor.

Araştırmacılara göre, sistem son olarak hastane yüzeylerinde bulunan patojenlerde veya sağlık personelinin ellerinde uygulanırsa, tedavi edilemeyen ve çoğu kez ölümcül nitelikteki bakteriyel enfeksiyonlarda işleri yoluna sokabilir.

Profesör Qimron, “Hastanelerde, antibiyotik dirençli enfeksiyonların çoğuna sebep olan sadece birkaç tane patojen bulunduğundan, özellikle bunların her biri için uygun duyarlılaştırma tedavileri tasarlamak istiyoruz,” diye konuştu.   “DNA’yı patojenlere ulaştıracak DNA-ulaştırıcı fajların uygun kombinasyonlarını ve yeniden duyarlılaştırılmış patojenleri seçebilen ‘öldürücü’ fajların uygun kombinasyonlarını tercih etmek zorundayız.”

Sistemin yeniden programlanması

Profesör Qimron, “Antibiyotik dirençli patojenler, antibiyotiklerin, duyarlı olanlar yerine dirençli patojenleri seçmek için tasarlanmış olmaları sebebiyle giderek artan bir tehdit oluşturmaktadır,” diye konuştu. “Enjekte edilen DNA’nın iki görevi vardır: Antibiyotiklere karşı direnç gösterilmesine sebep olan genleri yok eder ve ölümcül fajlara karşı koruma sağlar.

“İlaca dirençli bakterilere ilişkin antibiyotik duyarlılığını iyileştirecek ve aynı zamanda bakteriler arasında söz konusu direnci yaratacak gen aktarımını önleyen bir yol bulmayı başardık,” diye devam etti.

Profesör Qimron tarafından yapılan daha önceki araştırma, bakterilerin belirli antibiyotiklere karşı duyarlı hale getirilebileceğini ve belli kimyasal maddelerin antibiyotiklere karşı daha duyarlı olan bakterileri “seçebileceğini” göstermişti.   Stratejisi, yerleşmiş ilkelerin derinine inecek bir araç olarak, Profesör Qimron’un öncülük ettiği bir bakteriyel DNA- yeniden programlama sistemi olan CRISPR-Cas sisteminden yararlanmaktadır.

Araştırmacılara göre, antibiyotikler tarafından kullanılan “selektif basınç” çoğu bakteriyi onlara karşı dirençli hale getirmekte, böylece de hastanelerde görülen ölümcül nitelikteki dirençli enfeksiyon salgınına sebep olmaktadır.  Şu anda antibiyotiklerin duyarlılaştırılmasına yönelik bir karşı-selektif basınç mevcut değildir. Profesör Qimron’un stratejisi, antibiyotik duyarlılık gösteren patojen popülasyonu için seçim yaparak, esasen bu basınçla mücadele etmektedir.

Profesör Qimron, “Dezenfeksiyona ek olarak, bu stratejinin enfeksiyonları önemli ölçüde yeniden antibiyotiklerle tedavi edilebilir hale getirebileceğine inanıyoruz,” diye konuştu.

Profesör Qimron ve ekibi şu an CRISPR/faj sistemini, hastane kaynaklı enfeksiyonlara ilişkin dünyadaki en yaygın antibiyotik dirençli patojenlerden biri olan psödomonas aeruginosa üzerinde uygulamak ve bakteriyel duyarlılaştırma çalışmalarının daha karmaşık bir mikrobik ortamda işe yarayıp yaramadığını test etmek için hazır durumda: Fare kafesi.

Profesör Qimron, Tel Aviv Üniversitesi Sackler Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi Bölümü’nün bir üyesidir.

Kaynak: No Camels