symbol

Beyni Anlamak: İsrail’de Araştırma ve Teknoloji

Son birkaç yılda İsrail, beyin araştırmalarıyla insan deneyimini anlama ve geliştirmeyi amaçlayan bilimsel araştırmalarda ve teknolojik gelişmelerde hızlı bir büyümeye şahit olmaktadır. Neredeyse ücretsiz programlama, bağlanma ve algılamanın yaygınlaşması sayesinde araştırmacılar ve endüstri artık dijitalleştirilmiş kişisel değerlendirmeler geliştirebilir ve sunabilir hale geldi. Böylesine verimli bir zeminin oluşması ise İsrail’de mobil sağlık ve tıp alanında heyecan verici gelişmeleri beraberinde getirmektedir.

Şu anda birçok tıbbi cihaz ve farmasötik şirketi, nörolojik ve psikiyatrik bozuklukların tedavi edilmesinde kullanılan çok çeşitli teknolojilerin yanı sıra beyinle ilgili diğer uygulamaları kapsayan bu alana ağırlık veriyor. İnsanların beyni ve insan düşünce yapısını anlama şeklini etkileyen, beyin fonksiyonlarını geliştirme ve onarmaya yönelik çeşitli görüşleri kapsayan bu teknolojik araştırma dalına Nöroteknoloji adı veriliyor.

Günümüzdeki mevcut kişiselleştirilmiş biyolojik izler, tıpta birçok temel soruyu cevaplamak için birer araç niteliğindedir. Beyin teknolojisi alanında ilham veren araştırmacılardan biri olan Psikiyatri dalında PhD. Doçent Doktor Michal Schnaider Beeri, araştırmalarının odak noktasına diyabet ilaçlarının beyindeki insülin sinyalizasyonu ve Alzheimer nöropatolojisi üzerine etkilerini almaktadır. Diğer araştırmacılardan Negev’de yer alan Ben Gurion Üniversitesi’nde Bilgisayarlı Psikiyatri Laboratuvarı’nın kurucusu olan PhD.Oren Shriki ise nörolojik ve psikiyatrik bozukluklar için yeni tanı araçları ve bilgisayımsal modeller geliştirmek için beyin aktivitelerinin matematiksel analizlerinden faydalanmaktadır.

Araştırmacılar genel olarak beyindeki biyolojik süreçlerini anlamaya daha fazla ağırlık verirken sektörün yaklaşımı daha çok klinik sonuçlar ve pratik uygulamalara odaklanmaktadır. Aidoc gibi şirketler ise taramalara tanı koyan radyologların iş yükünü hafifletmek için yapay zeka kullanıyor. Doğruluk oranını artıran ve süreci kısaltan bu uygulama, bu alandaki asıl darboğazın aşılmasını sağlıyor. Araştırma ve sektör arasında uzlaştırıcı olan şirketler; girişimcilere ve bilimsel araştırmalara destek vermektedir. Aynı zamanda teknoloji ve bilimden faydalanarak insanların daha mutlu bir yaşam sürmesini sağlayacak tüketici ürünleri geliştirmeye kendini adamış düşünürlerden oluşan disiplinler arası topluluğu da destekleyerek, nöro sağlıklı yaşam alanında inovasyonu teşvik etmektedir. Bu şirketler arasında Joy Ventures gibi şirketler bulunmaktadır.

Beyin teknolojisi ve araştırmaları alanında rol sahibi diğer oyuncular arasında 4-5 Mart’ta Tel Aviv’de düzenlenen BrainTech 2019 gibi konferanslar da sayılabilir.  Konferansın amacı bu alandaki son büyük buluşları bir arada sergilemek üzere beyin teknolojisi ve araştırmaları alanındaki aktörleri bir araya getirerek gidişatı değerlendirmenin yanı sıra beyin inovasyonu alanındaki fırsatları ve zorlukları ele almaktı. Bu, yeni iş birliklerinin doğmasını sağlarken en nihayetinde insanların yaşamını ilgilendiren büyük yenilikleri beraberinde getirebilir.