symbol

DevTech – İsrail’in İnovasyonundan Yararlanıyor

 

DevTech – Herkes Adına Daha İyi Bir Dünya Yaratmak için İsrail’in İnovasyonundan Yararlanıyor

 İsrail bugünlerde “Yenilikçi Ulus” ve “Genç-Yenilikçi Ulus” olarak biliniyor. İsrail’de yaklaşık 4.000 genç-yenilikçi ve 300’den fazla çok uluslu şirketin Ar-Ge merkezleri açmasıyla ve dünyada kişi başına en yüksek Ar-Ge yatırımıyla İsrail, efsanesini gerçekleştiriyor. Bununla birlikte, İsrail’in 1970’lere kadar vatandaşlarının en temel ihtiyaçları karşılamaya çalışan, gelişmekte olan bir ülke olarak görüldüğü sıklıkla unutulmaktadır. İsrail’in özel sektör yatırımı, teknolojisi, yenilikleri (elbette diğer faktörlerle birlikte) sayesinde İsrail birçok mücadelesinin üstesinden gelebildi ve bugünkü güçlü ekonomi hâline geldi.

İsrail şirketleri; özellikle tarım, su, sağlık, BİT ve finans teknolojisi alanlarında bu pazarların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış özel ürünlerin geliştirilmesi aracılığıyla gelişmekte olan ülkeleri, kendilerine daha güzel bir yaşam kurma sürecinde desteklemek için iyi konumlandırılmıştır.

Örneğin N-Drip, sulama için su baskınından faydalanan alanların bunun yerine daha hassas ve daha verimli damlama sulama yöntemini kullanmasını sağlayacak bir sistem geliştirdi. Mevcut damlama sulama sistemlerinin, suyu tarlaya pompalamak için bir enerji kaynağına ve boruların tıkanmasını önlemek için bir filtre sistemine ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar, çiftçiler için maliyetleri artırmakta ve sistemlerin dağıtımını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, tarıma elverişli arazilerin yalnızca %3’ü günümüzde damlama sulama sistemleriyle sulanmaktadır. N-Drip’in sistemi daha ucuzdur çünkü yalnızca yerçekimi kuvvetini kullanır ve bu sebeple bir enerji kaynağına ihtiyaç duymaz. Ayrıca bu sistem filtreler olmadan ve hatta su kaynağı temiz olmadığı zamanlarda damlama sulamayı mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, çiftçilerin verimsiz taşırma sulamasından yüksek kaliteli damlama sulamaya önemli ölçüde daha az maliyetle ve daha düşük operasyonel gereksinimlerle geçmesini sağlar. NDrip özel mikro sulama çözümü, 1 dönüm kadar küçük çiftlikler için uygulanabilir. Bu ise sistemi, küçük çiftçilerin yanı sıra büyük ticari çiftlikler açısından  uygun hâle getirir.

Umut vaat eden İsrail DevTech şirketine bir diğer güzel örnek de Keheala’dır. Keheala’nın CEO’su ve Kurucusu Jon Rethauser, İsrail’den etkileyici bir Dijital Sağlık platformu geliştirdi. Keheala, yalnızca 6 yıl içerisinde Kenya’da (tek başına Kenya’da 10 kişilik bir ekiple) ve Zimbabwe’de ve faaliyet göstermeye başladı. Keheala, USAID’e ait Development Innovation Ventures (DIV) kurucusu Michel Kramer’e Nobel Ekonomi Ödülü’nün verilmesinin ardından Dünya Ekonomik Forumu, New England Journal of Medicine ve New York Times’da yer aldı. USAID, Keheala’yı program tarafından finanse edilen gelecek vaat eden girişimlerden biri olarak gösterdi.


Pears Program DevTech Konferansı (Unconference)

 Pears Program for Global Innovation (Küresel İnovasyon için Pears Programı), İsrail merkezli kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Amacı, İsrail’in kalkınma için inovasyona katkısını artırmak için İsrail inovasyon ekosistemi ile gelişen dünya arasında köprüler inşa etmektir.  Pears Programı, uluslararası kalkınmanın en kritik zorluklarına çözümler bulmak ve gelişmekte olan ülkelerin inovasyon kapasitelerini artırmak için gelişmekte olan ülkelerdeki ortaklarla el ele çalışmak amacıyla fikir geliştirmeden pilot aşamaya kadar Gıda Güvenliği, Sağlık ve Dijital Katılım alanlarında çözüm geliştiren İsrailli girişimcileri desteklemektedir.

Pears programı Aralık ayında, ilk İsrail DevTech Konferansına (Unconference) ev sahipliği yaptı. “Unconference”, İsrailli DevTech endüstri girişimlerini, şirketleri, STK’leri, uzmanları, ekosistem oluşturucuları ve gelişim için teknolojiyle ilgilenen herkesi bir araya getiren alışılmışın dışında bir sanal etkinlikle bir araya getirdi. Pears Programı, katılımcıların fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geleceği bu gayri resmi toplantıya ev sahipliği yapmak üzere önde gelen 20 İsrail kuruluşuyla ortaklık kurdu. Konferans için kayıt olan 110 kuruluştan 40’ı, gelişmekte olan ülkeleri hedefleyen veya bu ülkelerde faaliyet gösteren genç-yenilikçi şirketlerdir. İsrail’deki DevTech topluluğu, geçtiğimiz yıllar boyunca büyüyüp olgunlaşmıştır. Konferans, çeşitli oyuncular tarafından edinilen bilgi ve deneyimleri kullanmak, iş birliklerini, fikir alışverişini ve ortaklıkları teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla düzenlendi. Konferans gündemi, kayıt anketi ile katılımcıların ihtiyaçları, istekleri ve becerilerine göre belirlendi.