symbol

Dijital Sağlık, Gıda Alerjilerini Önleme Yolunda

Amerika Birleşik Devletleri’nde 32 milyonu aşkın kişi, şiddetli ila potansiyel olarak hayatı tehdit eden gıda alerjilerinden muzdarip. Her on yetişkinden biri ve on üç çocuktan biri zaman zaman katı beslenme kısıtlamalarına ve uygulamalarına alışmak zorunda kalıyor. Alerjilere yönelik bir tedavi bulunmasa da son araştırmalar ve geliştirmeler sayesinde gıda alerjilerini tümüyle önlemede büyük bir atılım gerçekleştirildi (Besin Alerjisi Araştırma ve Eğitim-FARE). İsrail’in dijital sağlık genç-yenilikçi şirketleri, yapay zekâ yardımıyla çeşitli gıda alerjisi çözümleri geliştirerek gıda alerjisi önleme inovasyonunda öncü konumunda.

Gıda alerjisini önleme ihtimali, 2015’te yapılan bir çalışmada (Fıstık Alerjisi Hakkında Erkenden Öğrenme-LEAP) hayata geçirildi. LEAP ile katılımcı üç bebek grubunun (tüketim, sakınma ve ikisi birden) yer fıstığı özelindeki lgG4 antikor seviyeleri ölçülürken bu gruplar, yetişkinlerde fıstık intoleransını göstermeye ve gıda alerjisi geliştirmenin sadece beslenmeyle önlenip önlenemeyeceğini belirlemeye hazırlandı. LEAP’in hipotezi doğru çıktı; bebekken yer fıstığına maruz bırakılan çocukların, çocukluk çağlarında fıstık alerjisi geliştirme ihtimali daha düşük. Sakınma grubundaki 98 katılımcıdan %35,3’ü fıstık alerjisi geliştirirken tüketim grubundaki kişilerin yalnızca %10,6’sında alerji görüldü. Söz konusu bulgular, önemli gıda alerjisi azaltma araştırmalarının daha da ilerletilmesini sağlarken önleyici yöntemlerin de geliştirilmesini teşvik etti. Aşağıda yer alan İsrail’in dijital sağlık alanındaki genç-yenilikçi şirketleri, inovatif çözümler geliştirmek üzere söz konusu araştırmayı benimseyerek mevcut alerji mağdurlarını rahatlatmayı ve tüketiciler/hastalar için gıda alerjisini önlemeyi amaçlıyorlar:

MYOR– Bebekler ve çocuklar için hassas sağlık çözümlerinde uzmanlaşmış bir dijital sağlık genç-yenilikçi şirketidir. Ana odak noktası ise alerjik sorunlar ve beslenme eksiklikleridir. MYOR, NURTURE adında bir sağlık uzmanıyla iletişim uygulaması geliştirdi. Uygulama, kişisel cilt biyobelirteçlerini yapay zekâ aracılığıyla analiz ederek alerji geliştirme riski olan yenidoğanları belirliyor. Belirleme işleminin ardından MYOR, gelecekte oluşabilecek alerjileri önlemek için kişiye özel bir plan oluşturuyor.

SensoGenic – SensoGenic, patentli alerjen etkileşimi ve elektronik algılama teknolojisine dayalı bir tüketici biyo-algılayıcısı geliştiriyor. Şirket, gıda alerjilerinden muzdarip kişiler için kapsamlı bir çözüm geliştirmeyi amaçlıyor.

Ukko – Ukko’nun misyonu, gıda alerji ve hassasiyetleri olan kişilerin yaşamlarını iyileştirmek. Ukko, besinlerde ve tedavi biliminde kullanıma yönelik ölçülebilir şekilde daha iyi ve güveli proteinler elde etmek için immünoloji, makine öğrenmesi ve protein mühendisliğinden faydalanıyor. Bunu yapmak için alerjen proteinleri ile bağışıklık sistemi arasındaki moleküler etkileşimleri tasarlıyor ve kontrol ediyor.

Ukko’nun teknolojisi, hastalardan alınan numuneleri ve makine öğrenmesini kullanarak gıda ürünlerine ve tedavi bilimine eklenebilecek üstün proteinlerin mühendisliğine kılavuzluk ediyor. Söz konusu proteinler, faydalı özellikleri (tat, besin değeri, verim, fizikokimyasal ve mekanik özellikler) korusa da veya geliştirse de bir bağışıklık yanıtı tetiklemiyor. Ukko’nun ilk ürün stokunda çölyak dostu glüten proteinleri, alerji yapmayan ve terapötik fıstık proteinlerinin yanı sıra ilave alerjen proteinleri kanalı bulunuyor.

SupimS Allergy – bağışıklık sistemini daha az tepkisel olacak şekilde (ya da tepkiselliği sıfırlayarak) duyarsızlaştırarak kişilerin, var olan alerjileri yenmesini sağlayan teknolojik bir çözümdür. Çözüm, alerjiler için belirli psikolojik teknikleri dijitalleştirmeye dayalı patentli bir yöntemle ileri analiz, yapay zekâ ve biyosinyal cihazları bir araya getiriyor. Bu araç, psikonöroimmunoloji alanına dayalı bir konsepti uyguluyor.