symbol

Endüstri 4.0: Teknolojinin Geleceği

Geçtiğimiz on yılda, küresel Yüksek Teknoloji sektörü, sektörü dönüştürme potansiyeline sahip dramatik ve benzeri görülmemiş oranda, sayısız teknolojik ilerlemeler yaşamıştır. Bu tür teknolojilerin katlanarak büyümesi, uzmanların bu olguyu Dördüncü Sanayi Devrimi veya Endüstri 4.0 olarak adlandırmasına yol açmıştır.

Bu çerçevede Birinci Sanayi Devrimi (Sanayi 1.0), 1760 yılından itibaren su ve buhar gücüyle çalışan makinelerde meydana gelen ve büyük ölçekli fabrikaların imalat ve sanayi merkezleri olarak yükselmesine yol açan gelişmeleri ifade etmektedir. İkinci Sanayi Devrimi (Endüstri 2.0) esnasında, yani 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında, demiryolu ve telgraf ağlarının hızlı bir şekilde elektrikli hale gelmesi ve genişletilmesi, ticari ürünlerin seri üretimini ve dağıtımını mümkün kılmıştır. Endüstri 3.0, 20. yüzyılın sonlarında kişisel bilgisayarlar, internet ve cep telefonları gibi bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin üretimi ve ilerlemesiyle ortaya çıkmıştır.

2010’lu yıllarda başlayan Dördüncü Sanayi Devrimi, otomasyon, bağlanabilirlik ve ademi merkezsizleşmeye doğru bir teknolojik geçişe işaret etmektedir. İlk üç Devrimin kademeli geçişlerinin aksine, Endüstri 4.0 öylesine hızlı ve büyük bir biçimde gelişmektedir ki, büyüme genellikle on yıldan ziyade yıl bazında ölçülmektedir. Yalnızca son birkaç yılda yapay zekâ, makine öğrenimi, bulut teknolojisi ve daha birçok alanda kaydedilen büyük ilerlemeler, ürünlerin geliştirilme, dağıtılma ve kullanılma şeklini büyük ölçüde değiştirme potansiyeli taşımaktadır. Endüstri 4.0’ın özellikle üretimi etkilemesi beklenmektedir. “Akıllı fabrikalar”, üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşüren bilgisayarla entegre otonom makineler ve gelişmiş veri analizlerini kullanmaya başlamıştır.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Genç Yenilikçi Ulus kendisini bu tür yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesinde kilit bir oyuncu olarak konumlandırmıştır. StartupBlink’in Startup Ekosistemi Endeksi 2022’de gösterildiği üzere İsrail, Donanım ve IoT (Nesnelerin İnterneti) ile Yazılım ve Veri alanlarında dünyanın en iyi ikinci, genç yenilikçi şirket ekosistemi açısından ise dünyanın en iyi üçüncü ülkesi konumundadır. Rapora göre Orta Doğu ve Afrika’daki genç yenilikçi şirket fonlarının %67’si İsrail’den çıkan inovasyonlara gitmiştir.

Kayda değer bir örnek vermek gerekirse İsrailli girişimler otomatik dağıtım sistemlerinde çok sayıda muazzam ilerleme kaydetmiştir. Yaygın olarak kullanılır hâle gelmesine henüz yıllar olsa da insansız hava araçları ve diğer insansız araçlar artık otonom ticari teslimatlar yapabilme kabiliyetine sahiptir. HighLander, Flytrex Aviation, Gadfin, Heaven Drones ve diğer şirketler, teslimat sürecinin tüm aşamalarında insansız hava aracı kullanılarak gerçekleştirilen teslimatların verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için çaba göstermektedir. Bu teknolojiler, mevcut dağıtım sistemlerine entegre edildiklerinde ticari ürün dağıtımını tamamen dönüştürme potansiyeline sahiptir.

Endüstri 4.0 toplumsal ve sektörel gelişim için cesaret verici olanaklar sunsa da bazı uzmanlar bu tür yeni teknolojilerle ilgili uygun düzenlemelerin eksikliğinden endişe duymaktadır. 2019 yılında İsrail’in yenilikçi teknoloji düzenlemesine ilişkin bilgi, deneyim ve en iyi uygulamaları paylaşmaya adanmış küresel bir ağ olan Dünya Ekonomik Forumu’nun Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezlerine (C4IR) katılmasına karar verilmiştir. İsrail İnovasyon Otoritesi tarafından yönetilen C4IR’e bağlı İsrail Yenilikçi Teknolojiler Düzenleme Merkezi, özellikle akıllı ulaşım, yapay zekâ ve otonom araçlar bağlamında yeni cihazların sorumlu bir şekilde geliştirilmesini ve düzenlenmesini teşvik etmektedir.

Kaynaklar: Start-Up Nation FinderIsrael InnovationStartup Ecosystem Report 2022C4IR IsraelThe Jerusalem Post