symbol

Enerji Depolamanın Geleceği

Elektrik kesintileri, şirketler için büyük kayıplara neden olmakta, faaliyetlerin sürdürülmesi için hane halkı ve işletmeler tarafından büyük miktarda satın alımlar yapılmaktadır. Bu da ihtiyaç anlarında elektrik üretimi için sürdürülebilir olmayan araçların kullanılmasına bağlı olarak çevreye zararlı emisyonla sonuçlanmaktadır.

Gerçek zamanlı kullanım yerine enerji depolama kavramı, elektrik kesintisi için bir çözümdür. Enerji depolama kavramı, kamu hizmeti kuruluşları tarafında tüm enerji depolamalarını içeren santral tipi sistemler olabilir ya da sayaç depolamasının ardını kapsayabilir. Bu durumda enerji depolamaya yönelik tüm önlemler, hane halkı ve sektör tarafından alınmaktadır. Başka bir seçenek ise alışılageldik şekliyle şebekeye bağlı olmayan uzak bölgelere sağlanan uzak şebeke sistemleridir.  Bu yazıda odak noktamızı santral tipi sistemleri ve uzak şebeke sistemlerine yönelteceğiz.  Enerji depolama konusu kapsamında enerji meraklılarının dikkatini çeken birkaç trend söz konusu. Biz de hidrojen enerjisi depolama kavramını ele alacağız.

Hidrojen enerjisi depolama, kimyasal bir enerji depolama türüdür. Bu türde depolanan enerji, gazın yanmalı motorda ya da yakıt hücrelerinde yakıt olarak kullanılması yoluyla istenilen zamanda serbest bırakılabilir. Hidrojen enerjisi depolamanın faydaları arasında yüksek miktarda enerjinin hidrojen içinde depolanabilmesi bulunmaktadır. Söz konusu yüksek miktar, bataryaların depolama kapasitesinden büyük ölçüde daha yüksektir. İkincisi; hidrojen enerjisi depolama, elektroliz sürecinde neredeyse hiç emisyona neden olmaz ve zehirsizdir. Dolayısıyla da çevre dostu bir alternatiftir.

Şimdi de Uzak Şebeke Sistemleri kavramına geçelim. Uzak Şebeke Sistemleri, santral tipi sistemlere bağlı olmayan şebekeleri ifade etmektedir. Söz konusu uzak bölgeler, enerji üretiminde ağırlıklı olarak yenilenebilir araçlardan faydalansa da iklim şartları nedeniyle ve gerçek zamanlı enerji üretimini zorlaştıran diğer nedenlerden dolayı bu bölgeler için taşınabilir enerji depolamasına ihtiyaç duyulmaktadır. Hidrojen depolamasının taşınması ve yerinin değiştirilmesi genel olarak tehlike arz etse de gelişmeler ve inovasyon sayesinde bu süreç çok daha güvenli ilerlemektedir (hidrojen yakıtlı motorlu taşıtlar sektöründe olduğu gibi). Uzak bölgelerdeki depolama üniteleri, elektrik kesintisinin hayatın bir parçası haline geldiği bölgelerde söz konusu kesintileri azaltacak ve hatta ortadan kaldıracaktır.

Uygulama ve uyum maliyeti

Hidrojen Enerjisi Depolama ile bahsedilen tüm faydalar göz önünde bulundurulduğunda bu tür depolamanın getireceği yüksek maliyetleri de hesaba katmamız gerekmektedir. Hidrojeni üreten elektroliz sayesindeki kolay sürece rağmen hidrojen depolaması kaynaklı çeşitli maliyetler ortaya çıkmaktadır. Hidrojen enerjisi depolama şu anda birtakım alternatif depolama yöntemlerinden daha pahalı olsa da  nispeten yeni yapısı gereği bu enerji depolama türünün uygulama ve uyum fiyatlarının gelecek yıllarda hızla düşeceği beklenmektedir.

Hidrojen depolamanın yanı sıra mobil enerji depolama ünitelerinde uzmanlık bilgisine sahip İsrail şirketleri, enerji depolamaya yönelik inovasyonlarda lider konumdadır. Aşağıda yer alan şirketler, enerji depolama alanında ezber bozan gelişmiş çalışmalarıyla tanınmaktadır.

Energystoredge

Energystoredge, sulu NRG-sıvısını Hidrojenle şarj ederek ve talep üzerine serbest bırakarak çözümler sunmaktadır. Söz konusu NRG-sıvısı; güvenli, yanmaz, zehirli olmayan, şarj edilebilir bir sıvıdır. Hidrojen taşıma, altyapı ve yönetim maliyetlerinde önemli bir düşüş sağladığı için son derece faydalıdır.

Energystoredge hidrojen yakıt dolum istasyonlarına ek olarak hidrojenle çalışan araçlardaki yüksek basınçla ilişkili bileşenlerin ikamesinde de uzmanlaşmıştır. Bu sayede hidrojenle çalışan araçlar alanında tanınmış bir şirkettir.

Gencell

Gencell, geliştirdiği devrim niteliğindeki süreç sayesinde susuz amonyaktan (NH3) talep üzerine hidrojen üretmekte ve bu üretimi diğer çözümlerden 10 kat daha etkili şekilde ve dış kaynaklı bir elektrik enerjisi kullanmadan yapmaktadır.

Bu büyük buluş sayesinde GenCell, şebekeden bağımsız ve zayıf şebekeli telekomun yanı sıra kırsal elektrifikasyona yönelik bir ilk olarak uygulanabilir birincil yeşil enerji çözümünü, üstelik dizel çözümlerden daha düşük bir maliyetle sunmaktadır.

NRG Spring

NRG Spring, tamamen enerji depolama alanında uzmanlaşmıştır. NRG Spring, yenilenebilir enerjinin depolama olmaksızın tam verimiyle kullanılamayacağına kesin olarak inanmaktadır. Bu nedenle NRG Spring, şebekeden bağımsız uzak bölgelere yönelik enerji depolama çözümlerinin yanı sıra rüzgâr ve güneş jeneratörlü enerjiler için de depolama çözümleri sunmaktadır.

NRG Spring, hidrojen enerjisi depolamadan faydalanmadığı için çözümleri daha uygun maliyetlidir. Buna karşılık 10KW-10Mw arasında depolama kapasitesine sahiptir.