symbol

Hassas Tarım ve İsrail

Küresel İklim Teknolojisi Oyuncusu İsrail, daha iyi bir gezegen için inovasyon yapıyor

İklim değişikliği, insanlık ve gezegenimiz için acil ve potansiyel olarak geri dönüşü olmayan bir tehdit oluşturmaktadır. İsrail tarımının, toplam ulusal sera gazı emisyonlarının %3’ünden daha azında payı olsa da İsrail, iklim değişikliğine ve bunun Tarım ekosistemi üzerindeki etkilerine karşı son derece duyarlı yaklaşmaktadır. Riskler arasında ekinlerin oluşumunda ve düzeninde değişim, sulama için su ve enerji tüketiminde artış, yeni haşerelerin ortaya çıkması ve mevcut haşerelerin alevlenmesi bulunmaktadır.

İsrail Tarım Bakanlığı, 2050’ye kadar olan iklim trendlerini tahmin etmek, İsrail Tarımının sahip olduğu avantajı iklim değişikliği karşısında akıllı, hassas ve yüksek oranda dirençli olarak sürdürmesini sağlamak için 2017’de bir iklim fonu oluşturmuştur. Bu tarih itibarıyla filizlenmeye başlayan İsrail’in iklim teknolojisi endüstrisi, 130’u (%20) genç yenilikçi şirket olmak üzere 212 iklim dostu tarım şirketinden oluşmaktadır. Bunların ise 69’u (%53) hassas tarım şirketi olup 42’si (%60) 2016 yılından itibaren ve 7’si (%10) 2019-2020 yılları arasında kurulmuştur. Bu şirketler, toplamda iklim dostu genç yenilikçi tarım şirketlerine yönelik fonlamanın %51’ini oluşturan 489 milyon Amerikan doları toplamışlardır.

Bu da “Neden Hassas Tarım” ve “Neden İsrail?” sorularını akla getirmektedir.

İsrail, hassas Tarımda dünya birincisi konumundadır. İsrail’in tarihi inovasyonu olan su teknolojisi, hassas Tarımdaki gücünü geliştirmesini kolaylaştırmıştır. İsrail’in önceden var olan BİT, veri madenciliği ve yazılım gücü ile drone ve uydu alanlarındaki uzmanlığı, mevcut teknolojilerin inovatif tarım çözümlerine uyarlanmasını sağlamaktadır. Bu çözümler arasında toprak haritalama, akıllı sulama ve gübreleme sistemleri, hassas tarım için uydular bulunmaktadır. En önemli husus ise hassas tarımın, tarımsal verimliliği artırırken çiftlik yönetimini ve suyun, haşere ilaçlarının, besleyici öğelerin ve diğer maddelerin kullanımını optimize etmesidir. Buna karşılık emisyonlar azalmakta, toprak sağlığı artırılmakta ve tarımsal alanların genişlemesi ve arazi kullanımındaki değişiklikler azaltılmaktadır.

Aşağıdaki gelişmiş teknolojili hassas tarım şirketleri, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmaları bakımından küresel tanınırlığa sahiptir.

Solidripin çığır açan damla sulama teknolojisi, bitkilerin kentsel mekândaki sulama şeklini değiştiriyor. Şirketin otonom sulama sistemi, iç ve dış mekânlarda her ölçekte kentsel tarımı ve bahçeciliği desteklemek üzere tasarlanmıştır. Sistem, her tesis için optimum miktarda su temin ediyor ve herhangi bir çevresel değişikliğe otomatik olarak uyum sağlıyor.

Netafim, dünyanın en büyük damla sulama şirketi olup aynı zamanda hassas sulama sistemlerinde bir dünya lideri. “Daha azla daha çok yetiştirin” Şirket, her türde ve boyuttaki yetiştiriciye bütünsel sulama sistemleri sunarak  daha azla daha çok yetiştirmelerine destek oluyor. Teklifleri; tüm ekinlere, koşullara ve arazilere yönelik geniş yelpazede önde gelen sulama ve tamamlayıcı çözümleri içeriyor. Bunlar arasında ise damlatıcı ve damla sulama boruları, mikro ve makro fıskiyeler (sprinkler), vanalar, filtreler, su sayaçları, ekin yönetimi teknolojisi ve sürekli gelişmekte olan dijital çiftçilik çözümleri bulunuyor.

Treetoscope, yeni bir mühendislik algoritması olarak bitkilerin su tüketimini gerçek zamanlı ölçmeyi mümkün kılıyor. Bitkinin kendi içindeki su akışını algılayan, su tüketimini doğrudan ölçen ve dolaylı algılama teknolojilerine dayalı dış değerleme olmaksızın gerçek zamanlı sulama ihtiyacını belirleyen ilk ve tek ticari cihaz.

Viridix, sulama kararlarındaki belirsizliği ortadan kaldırarak çiftçilere destek sağlıyor. Doğru ve zamanında su potansiyeli verisini, hava, sulama protokolleri ve toprak özellikleri gibi ilave bilgilerle harmanlayan Viridix, çiftçilikteki en önemli faaliyetlerden birini basitleştirip otomatikleştiriyor. Optimum sulama ile çiftçiliğin en önemli faaliyetlerinden biri basitleştirilip otomatikleştiriliyor. Optimum sulama, çiftçilerin verimliliği optimize etmesine, kaynak tüketimini azaltmasına ve sürdürülebilirliği geliştirmesine yardımcı oluyor.

N-drip, yerçekimi ile desteklenen ilk ve tek mikro sulama çözümüdür. Daha fazla mahsul elde etmeyi sağlayan yenilikçi teknoloji, ek enerji ya da su filtrasyonu gerektirmeden su tasarrufunu mümkün kılıyor. N-drip, taşırma sulamasına alternatif olarak küresel çiftçilik üzerinde önemli bir etki yaratacaktır.

Rootsat, sürdürülebilir tarım teknolojisi olarak günümüzde tarımın karşı karşıya kaldığı önemli sorunları (kök bölgesi ısı optimizasyonu aracılığıyla bitki yönetimi ve sulama için su sıkıntısı gibi) ele almak için yenilikçi ve modüler son teknoloji ürünleri geliştiriyor ve satıyor.