symbol

İsrail – Çiftçiliğin Geleceği – I

Elverişsiz sınırlar,  kısıtlı tarımsal alan, kaynağı yeterli olmayan içme suyu. “Bolluk ve bereket” timsali bu büyük topraklar, 20. yüzyılda gösterdiği yoğun çalışmayla çiftçilik dinamiklerini değiştirdi ve hatta çölde çiçek açtırmayı öğrendi.

İsrail bunu nasıl başardı? Gelecekte İsrail’i neler bekliyor?

Yaygın inanışın aksine çeri domates İsrail tarafından keşfedilmedi fakat yetiştiricilik ve tüketim uygulamasını ticarileştiren İsrail’di. Bu ise kısıtlı ve az sayıdaki ekonomik kaynaklardan faydalanma noktasında “genç yenilikçi ulus” düşünce tarzının (endüstriyel satın alma ile desteklenen güçlü akademik araştırmalar) tipik bir örneğidir. Girişimcilik düşünce yapısıyla birlikte bu bakış açısı, yukarıda bahsedilen türdeki teknolojik buluşların tarım teknolojisi (agri-tech) alanında İsrail’in dünya çapında çok saygın bir ülke olduğunun bir kanıtı olduğu anlamına gelmektedir.

Sırada ne var?

Küresel sorunlar zamanla kendini gösteriyor ve insanlık, 21. yüzyılda yeni bir sorunla karşı karşıya. Çiftçilik için ilgili 5 evrensel sorun şöyle:

  1. İşgücü kıtlığı ve yetersizliği. Çiftçilik ve hasat kaldırma için mevsimler arası zaman hassasiyetinin olması ve işçiliğin COVID-19 öncesindeki gibi hareketli olmaması göz önünde bulundurulduğunda bu sorun, özellikle önem teşkil ediyor. İnsanların robotları ve insansız sistemleri benimsemesi gerekecek.
  2. Küresel ısınma ve çiftlik hayvanları. Et ve süt ürünü sağlayan inekler, yüksek oranda karbon dioksit salınımına sahip. Bu da küresel ısınmanın ana nedenlerinden biridir. Ancak ilk benimseyenler alternatiflere geçiş yaparken et ve süt ürünleri tüketimimiz artmaya devam ediyor.
  3. Tohumlarda tuzluluk yoğunluğu stresi. Toprak sınırlıdır ve küresel ısınma, toprağın eskisi kadar verimli olmadığı anlamına geliyor. Girişimciliğin ticarileştirilmesinin ekin modifikasyonları ve entegrasyonu üzerine yapılan bilimsel araştırmayla birleşimi, tabandan gelen bir sorun teşkil ediyor.
  4. Dünya, şehirleşip sürekli büyürken çiftçilik, sınırlı topraklarda yapılmaktadır. Rekolteyi en üst düzeye çıkarmak için yapay zekâ teknolojilerinden faydalanmak, çiftçilerin bu gelişmekte olan talebi bir aksilik çıkmadığı sürece karşılamasına yardımcı olacaktır.
  5. Su kıtlığı, israf ve gelişmeyi optimize etme. her bir üretim girdisinin tam olarak nereye gittiğini ve çiftçiliğin sonucu bakımından ne kadar faydalı olacağını saptayabilmek, sıfır atığın ve su maksimizasyonunun geleceği demektir.

Ticari çiftçiler için evrensel sorunlara çözüm getirmeyi amaçlayan ve küresel ölçekte faaliyet gösteren en ileri İsrail şirketlerinden bazılarını aşağıda görebilirsiniz.

 Otonom çiftçilik, hasat kaldırma ve işgücü kıtlığını giderme odaklı drone ve robotik teknolojisi.

Blue White Robotics hava ve karaya bağlı çok sayıda otonom sistem ile gerçek dünya uygulamaları arasında bağlantı kuran bir robot olarak hizmet platformu sunuyor. Platform veri toplamak, eyleme geçirilebilir içgörüler sunmak ve tarım, hareketlilik ve ilk yardım konularındaki büyük operasyonların verimliliği ve güvenliğini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Blue White Robotics, uzaktan algılama ve yapay zekâyı destekleyerek otonom teknolojilerin kolay ve güvenli bir şekilde benimsenmesi için en yüksek standardı belirlemeyi amaçlıyor.

Tevel Aerobotics Technologies, patentli bir hava kaynaklı robotik platform ile sofistike algoritmaları birleştirerek bağ-bahçe yönetimi ve ekin biçme için otonom bir kavram oluşturmayı amaçlıyor. Şirket, bağ ve bahçelerdeki toplama, aralama ve budama işleri için hava kaynaklı robot filosu geliştirerek çiftçiler için bütünsel bir hasat kaldırma çözümü sunuyor. Tevel’in yapay zekâ yazılımı, bağ ve bahçelerdeki en iyi meyveyi seçmek için hassas zamanlamadan faydalanarak kaynakta meyve ayıklamayı mümkün kılıyor. Şirketin sunduğu çözümler, ağaç tepelerine erişme yeteneğine sahip ve dar veya dağlık tarlalar gibi karmaşık arazilerde çalışabiliyor

Devamı Gelecek…