symbol

İsrail COVID-19 Pandemisiyle Mücadelede Teknolojiden Faydalanıyor

İsrail, yüzyılın en ciddi kamu sağlığı problemi karşısında koronavirüs salgınının yayılmasını kontrol altına almak için hızlıca hareket ederek veri temelli teknolojilerden ve kamu sağlığına ilişkin önlemlerden faydalanıyor.

İsrail’in kamu sağlığı görevlileri ve teknoloji liderleri; Ekonomi ve Sanayi Bakanlığının Dış Ticaret İdaresi, Sağlık Bakanlığı ve İsrail İnovasyon Otoritesi tarafından yakın zamanda düzenlenen “COVID-19 Pandemisinde Teknolojiyle Mücadele: İsrail Örneği” başlıklı bir web seminerinde şirketin stratejisine dair bilgiler verdi.

Dünyanın dört bir yanından 500 katılımcının yer aldığı web seminerinde ülkenin virüse karşı yürüttüğü girişimlerin merkezini oluşturan iki araç detaylı olarak incelendi. Bunların ilki, Sağlık Bakanlığının hastalığın toplumda bulaşma bağlantılarını izlemesini sağlayan ve belirli alanlarda hafifletme stratejilerinin geliştirilmesi için kullanılabilecek bir iş zekâsı sistemidir. Bu araç; kamu sağlığı görevlilerinin onaylanan vakaları bulaşmanın izlediği tüm yollar, vakanın çıkış noktası ve benzer başka konular dâhil olmak üzere farklı parametreler kapsamında takip etmesini sağlamaktadır. Bulaşma zincirlerinin hızlıca tespit edilmesi, virüsün yayılma hızının yavaşlatılmasında kritik rol oynamıştır. Böylece ülke yakın zamanda bir dönüm noktasına ulaşarak iyileşen sayısının aktif vakalardan daha fazla olmasını sağlamıştır.

Diğer araç ise Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Mart’ta kullanıma sunulduktan sonra 1,5 milyondan fazla İsrail vatandaşı ve ikametgâh sahibi tarafından indirilen, kolay kullanımlı HaMagen (“Kalkan”) uygulamasıdır.

Uygulamada konum algoritmaları, kısa bir anket ve kullanıcının sağladığı veriler kullanılmaktadır. Böylece kullanıcılar COVID-19 tanısı almış bir hastanın yakınında bulunmuş olup olamayacakları konusunda bilgi almaktadır. Bu şekilde hasta kişilere maruz kalma olasılığı bulunan bireylerin hızlıca izole edilmesi kolaylaştırılmaktadır. Kullanıcılar son iki hafta için GPS konum geçmişini uygulamayla paylaşıp paylaşmamaya karar verebilmektedir. Uygulamadan Sağlık Bakanlığına herhangi bir veri aktarımı söz konusu değildir. İlgililerin İsrail toplumunun her kesimine ulaşma isteğini yansıtan uygulama 5 dilde mevcuttur: İbranice, Arapça, İngilizce, Rusça ve Amharcadır. Açık kaynak koduyla çalışan uygulama, dünyanın farklı ülkelerinden programcıların yeni özellik önerisinde bulunup tasarlamasına olanak vermektedir. Uygulamanın kontrol sistemi ise kullanıcıya bilgileri üzerinde yegâne takdir hakkı sunmaktadır.

Bu araçlar İsrail’in pandemiye karşı yürüttüğü diğer girişimleri (31 Ocak’ta erkenden başlatılan sınır kısıtlamaları, laboratuvar test kapasitesinin artırılması, erkenden ve kararlı bir şekilde uygulamaya geçirilen sosyal mesafe önlemleri, erken vaka tespiti ve hasta yakınlarının izolasyonu dâhil) desteklemektedir. İsrail’in kamu sağlığı görevlileri tarafından kullanılan bu araçlar, ülkenin teknolojideki uzmanlığından ve sosyal sorumluluğa olan derin bağlılığından güç almaktadır.

İsrail, Sağlık Bakanlığına bağlı olarak devletler arası çalışan bir inovasyon kurumu olan Healthcare Israel vasıtasıyla sağlık ve teknoloji alanındaki teknik bilgilerini dünyadaki farklı ülkelerle paylaşmaktadır. Bu kurum, diğer ülkelere ihtiyaç değerlendirmeleri, uzman danışmanlığı ve sistem performansını ve kapasitesini artırmak için tasarlanan entegre projeler sunmaktadır. İsrail ilk COVID-19 dalgasına karşı ilerleme kaydederken dünyanın geri kalanının da bu tehditle başa çıkmasına yardımcı olmaya hazırdır.