symbol

İsrail İhracatı On Yılda Rekor Bir Büyüme Yaşadı

İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı’na ait Dış Ticaret İdaresinde geçtiğimiz on yılın İsrail ekonomisi için büyük başarılarla dolu olduğuna bakarak gelecek on yılda güzel şeyler olacağını görmek mümkün.

İsrail 2009’dan bu yana yedi yeni serbest ticaret anlaşması yaptı ve güncelledi (Kore Cumhuriyeti, Kanada ve Ukrayna gibi ülkelerle ve önceki toplam tutarı iki katına çıkararak). Yalnızca 2019 yılı için beklenen rekor tutar 114 milyar dolarla ihracat %70 oranında büyüdü (2018’e kıyasla %4,5, 2009’a kıyasla ise %68 daha fazla). Ayrıca Çin’e ihracatta beş kat büyüme görüldü. Bu olağanüstü başarılar kendi başına yeterince heyecan vericiyken 2010 yılının bazı başarılarını ayrıntılarıyla ele almak bize, 2020’nin başlarındayken İsrail’in ekonomik geleceğine yönelik daha fazla bilgi verebilir.

İsrail’in Hizmet İhracatı %160 Büyüdü

İsrail’in genel ihracatında son on yılda yıllık %5,3 gibi etkileyici bir büyüme oranı görülürken İsrail’e ait hizmetlerin ihracatı da neredeyse iki kat hızla (%10) büyüdü. Dahası bu oran, İsrail’in hizmet sektöründeki ihracatın yıllık büyümesiyle birlikte hız kazanarak 2019’da %12 civarını zorluyor. Hizmet sektör ihracatları, 2009’daki toplam ihracatın sadece %32’sini oluştururken 2019’da bu oran %49’a yükseldi. Bu büyük artış, yüksek oranda İsrail’in ileri teknoloji ihracatlarında yaşanan önemli başarıdan kaynaklanıyor.

Uluslararası İlişkilerde ve Ticarette Büyüme

Son yıllarda İsrail’in coğrafi ihracat güzergahlarında da (elmas olmayan ürünler) önemli değişiklikler yaşandı. 2009’da elmas dışı ihracatların sadece %18’i Asya ülkelerine yönelik yapıldı. 2019’a gelindiğinde ise Asya ülkelerine ihracatın, toplam elmas dışı ihracatlar için %22’yi bulması bekleniyor.

Latin Amerika sektörü de bu son on yılda %40’ı aşan (geçen on yıl için 584 milyon dolar civarında bir artış) ihracatla büyüme yaşadı. Bölge şu anda İsrail’in elması dışı ihracatlarının aşağı yukarı %5’ini oluşturuyor.

Son on yılda ihracatta artış yaşanan lider piyasalar arasında Çin (%402), Japonya (73), Türkiye (%66), Brezilya (%61), Şili (%58), Tayvan (%38) ve diğerleri bulunuyor.

Yerel İşletmeleri Küresel Ekonomiye Bağlamak

Dış Ticaret İdaresinin verdiği destek, bu coğrafi çeşitliliğe büyük bir katkı sağladı. Bunun gerçekleşmesi Asya, Afrika, Latin Amerika ve ötesindeki büyüyen ve gelişen piyasalarda ihracatın artmasını amaçlayan çeşitli programlar ve çok sayıda teşvikle mümkün oluyor.

Ayrıca Dış Ticaret İdaresi tarafından dünyadaki yaklaşık 45 finans başkentinde yürütülen ekonomik ticaret ağı, dünya ekonomisiyle birlikte büyük ölçüde gelişme gösterdi. Bu ağ; Japonya, Çin, Hindistan ve Latin Amerika gibi piyasalarda gelişip tekrar kullanılarak 10.000’i aşkın İsrailli ihracatçının paha biçilemez ticari bağlantılar kurmasına yardımcı oldu. Geçen on yıl içinde bu ilişkiler yaklaşık 1.250 başarı hikayesi oluşturarak 4,3 milyar dolar değerinde anlaşmaya imkan tanıdı.

Gelecek On Yıl için Heyecanlı Bekleyiş

“Genç Yenilikçi Ulus”un yeni ve yenilikçi dönüm noktalarına ulaşması ve dünya çapındaki piyasalarda ilgi görmesiyle Dış Ticaret İdaresi, ülkenin başarılarından dolayı gurur duyuyor ve gelecek on yıla ümitle ve tutkuyla bakıyor.