symbol

İsrail İnovasyon Kurumu Kuruluyor

OCS-Office - NEWİsrail’in hızla değişen teknolojik ve sektörel ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verebilmek için, Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı Başmühendislik birimi (OCS) ve MATIMOP İsrail Sektörel Ar-Ge Merkezi güçlerini birleştirip İsrail İnovasyon Kurumunu kurmaya karar verdi.

Aşağıda bu konuyla ilgili kurum başkanı ve başmühendis Avi Hason’un basın açıklamasını okuyabilirsiniz.

******************

Değerli Arkadaşlar,

Yakın zamanda tarihi bir girişimde bulunduk: İsrail’de yenilik için milli bir kurumun tesisi.

İsrail İnovasyon Kurumu’nun tesisi, İsrail hükumetinin ülkenin en önemli doğal kaynağı olan yeniliği yönetmek amaçlı, merkezi bir teşkilata duyulan gereksinimi kabul etmesine dayanmaktadır. İsrail endüstrisinin gereksinimlerini, hızla değişen küresel pazarlarla kıyaslayan Kurum, teknolojik yenilikler alanında bilgi ve gelişmiş imkânlar için merkez görevini üstlenecektir.

Kurum, Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı Başmühendislik (OCS) birimi ve MATIMOP İsrail Sektörel Ar-Ge Merkezi’nin yerini alacaktır.

İsrail ileri teknoloji sektörü, rekabet gücü çok yüksek küresel pazar, hızla değişen ve dinamik yarış, farklı teknolojik talepler, hedeflenen dış pazarlara bağımlılık ve dünya piyasasında dalgalanmaya müsait yabancı finans kaynakları gibi çok sayıda eşsiz zorlukla karşı karşıyadır.   Bu zorluklar sürekli arttığından, İsrail’in ileri teknoloji sektörünün rekabet avantajını sürdürmesinde hükümet desteği büyük önem arz etmektedir.

Hükümet ayrıca, gittikçe daha talepkar hale gelen bir pazarda rekabet gücünü artırmak amacıyla, günlük işlemlerinde gelişmiş teknolojileri kullanmaları konusunda geleneksel sektörleri teşvik etmelidir.

İsrail İnovasyon Kurumu, hızla değişen gereksinimler ve sektörde karşılaşılan zorluklarla çabuk ve etkili mücadele edecek şekilde planlanmaktadır. Hızlı müdahale için belirli oranda esneklik, asgari seviyede kısıtlama ve yeni destek sistemlerini bünyesinde toplamaktadır.  Kurum yeni yaratıcı borç verme programları, avanslar, fonlar ve finansal araçlara da sahip olacaktır.

Dünyanın çeşitli yerlerinde, devlete bağlı olmayan kurumların teknolojik yeniliğe destek verdiği örneklere de rastlanmaktadır. Bu kurumlar, doğaları gereği eylemlerinde daha özgür ve dinamik piyasa gereksinimlerine cevap verme hususunda daha başarılıdır. İsrail Hükümeti tarafından yasal ve bağımsız bir İnovasyon Kurumu’nun tesisi doğru yolda ilerlediğimizi göstermektedir.

Saygılarımla,

Avi Hasson

Başmühendis ve Kurum Başkanı