symbol

İsrail İnovasyonu Sayesinde Şehirleri Akıllı Bir Gelecek Bekliyor

Teknoloji uzmanları, girişimciler ve yerel hükumetler daha sürdürülebilir ve sorunsuz bir şekilde bağlı bir dünya yolunda kentsel bölgelerin karşı karşıya kaldığı en ezici sorunlarla (trafik sıkışıklığı ve hava kirliliğinden atık yönetimi ve geri dönüşüme kadar) baş etmek için inovatif çözümler arıyor.

Akıllı şehirler, yukarıda bahsedilenlerle birlikte tüm kentsel sorunların üstesinden gelmek amacıyla diğer birçok teknolojinin yanı sıra nesnelerin İnterneti (IoT), büyük veri ve yapay zekadan faydalanarak kendilerini gösteriyor, şehirlerimizi daha yeşil ve verimli bir hale getiriyor.

Bir şehrin işleyişini her yönüyle yeniden şekillendirmeyi ve ideal seviyeye getirmeyi başarmak, çeşitli teknolojik çözümler gerektirir.  Buna hareketlilik çözümleri, inşaat teknolojisi ve yeşil uygulamalar gibi birkaç örnek verilebilir. Genç Yenilikçi Ulus ise bunların çoğuna sahip.

STK Start-Up Nation Central’a göre şu anda İsrail’de 250’yi aşkın akıllı şehir şirketi faaliyet gösteriyor. İsrail’in daha akıllı bir gelecek inşa eden genç yenilikçi şirketlerinden bazıları şöyle:

  • Yapay zekayla çalışan ZenCity, şehir sakinleriyle belediyeler arasından milyonlarca etkileşime ait verileri sosyal medya ve telefon hatları aracılığıyla toplayarak bunları analiz ediyor. Sonrasında bu veriyi işlemeye uygun içgörülere dönüştürür. Bu sayede şehir yöneticileri, vatandaşlarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi karşılamak için bu içgörüleri kullanabilir. 2015 yılında kurulan bu genç yenilikçi şirket, şehirlerindeki yaşam standardını artırmak amacıyla İsrail ve ABD’deki belediyelerle çalışmaktadır.
  • Mobilite alanında Mobi (Mobility Insight), ulaştırma ağı yönetimi için 2013’ten bu yana inovatif çözümler geliştirmektedir. Yapay zeka, kestirimci simülasyonlar ve Nesnelerin İnterneti (IoT) ile bağlantılı-araç teknolojini kullanan Mobi, karar vericilerin ve ulaşım yetkililerinin mevcut ve tahmini trafik seviyelerini analiz ederek hareketi düzenlemeyi ve trafik sıkışıklığını önlemesini sağlamaktadır.
  • GreenQ, atık yönetimini geliştirmek üzere akıllı çözümler sunmaktadır. Bu sayede kentsel bölgelerdeki yaşam kalitesinin artırılması sağlanacaktır. 2015’te kurulan şirket, çöp kamyonlarının ağırlığı, kapasitesi, zamanı ve yerini izleyen bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji aynı zamanda belediyelerin atık toplama süreçlerini en uygun seviyeye getirebilmesi için verileri analiz ederek işe yarar içgörüler sunmaktadır.

İsrail sadece yurt içinde üretilen inovasyonları dünyaya ihraç ederek değil, aynı zamanda kendi kentsel bölgelerini dönüştürmek için de bunlardan faydalanmaktadır. Buna bağlı olarak da akıllı şehirler hareketine öncülük etmektedir. Örneğin ülkenin ulaşım çözümleri, karbon salınımlarını azaltmak için mevcut kaynaklarını artırmaktadır. Bu arada Digi-Tel projesi gibi girişimlerle de vatandaşlar ve belediyeler arasındaki ilişkilerin daha da sağlamlaştırılması amaçlanmaktadır.

Geleceğin şehirleri şimdiden kendilerini göstermeye başlarken İsrail inovasyonu, bunların merkezinde yerini alıyor.