symbol

İsrail Su Teknolojisi, Koronavirüse Karşı Savaşta Yardımcı

Dünya, arz talep dengesizliği nedeniyle şiddetli bir su sıkıntısı çekiyor. Talepteki artışın nedeni nüfus artışı, kentselleşme süreçleri ve ekonomik büyüme. Tedarik ise iklim değişiklik, zayıf alt yapı ve su alt yapı sektöründeki uygun olmayan iş modelleri nedeniyle sınırlı durumda.

Bahsedilen sorunları dikkate alındığında küresel piyasa, akıllı su teknolojilerine yönelmektedir. Bu teknolojiler arasında akıllı su sayacı kullanımı, büyük veri ve IoT (Şeylerin İnterneti), su alt yapısının etkili bir şekilde yönetilmesi adına artış göstermektedir.

İsrail, su teknolojilerinde yıllık 2 milyar dolar ihracat gerçekleştirmektedir. İsrail’in küresel pazardaki görece avantajının kaynağı, yıllara dayalı bilgi ve birikimden gelmektedir. İsrail, yüksek kalkınma ve tarımsal ihtiyaçlar karşısında akut su sorunları ve kuraklıklar yaşamıştır.

Güvenli su, hijyen ve atık yönetiminin yanı sıra hijyenik koşulların sağlanması, günlük hayatta ve daha çok da koronavirüs (COVID-19) salgınında insan sağlığını koruma ve güvenceye alma açısından esas teşkil etmektedir. Toplulukların, evlerin okulların, pazar yerlerinin ve sağlık tesislerinin kesintisiz su tedarikini ve iyi su koruma yönetimi uygulamalarını sağlamak, Covid-19’un yönetilmesinde dünya genelinde ellerin yıkanması için yeterli suyun ve temiz içme suyunun mevcut olmasına imkân verecektir.

Yeni koronavirüse karşı savaşta yardımcı olması için yeni inovatif çözümler gereklidir. İsrail’in en iyi su teknolojilerinden bazılarını aşağıda görebilirsiniz:

  • Bar-Ilan Üniversitesi’nden araştırmacılar, musluk suyu bazlı güçlü ve çevre dostu dezenfektanlar üretmek için yeni yöntem bilimler geliştirmiştir. Bu dezenfektanlar, koronavirüs ailesinden mikroplar dâhil olmak üzere bakterileri ortadan kaldırabilir ve virüsleri öldürebilir. Dezenfektanlar etkili olup kullanımı güvenlidir ve yer altı sularını kirletmez. Teknoloji, benzersiz yüzey özelliklerine sahip bir dizi nanometre şekilli elektrotlar aracılığıyla çalışmaktadır. Su ile elektrotların buluşmasıyla benzersiz bir su ortamında temizlik malzemesi oluşur. Bu bileşenlerin birleşimi, mikro-organizmalar (bakteriler, virüsler ve sporlar) için etkili bir anti bakteriyel kapasite artışı sağlar. Aynı zamanda makro-organizmalar (cilt hücreleri gibi daha büyük birimler) için de güvenlidir.
  • BlueGreen Water Technologies, çevredeki toplulukların sağlığı ve ekonomisi açısından tehdit oluşturan zararlı alg çoğalmalarını (HAB’ler) önlemek amacıyla çözümler geliştirmiştir. BlueGreen, 2014 yılında İsrail’de kurulmuştur. Bugün, ABD ve Çin’de bağlı kuruluşları bulunmaktadır. Mavi-beyaz çözüm, suyun dışında (hatta uzay boşluğunda) başlamakta ve algleri öldürmenin yanı sıra tekrar oluşmalarını çevre dostu bir şekilde önlemek için tescili yosun önleyicileri karışımını kullanmaktadır. Siyanobakteriyel gelişimler ve kontrolden çıkan algler (su yosunları) de zehirli etkilere yol açmakta ve hayvanlara, kuşlara, su yaşamına, insanlara ve yerel ekolojiye zarar vermektedir. Fakat BlueGreen’in siyanobakteri sorunuyla baş etmesini sağlayan, yalnızca kimyasal bir çözüm değildir. Şirket, uygu imgelemesine dayalı neredeyse gerçek zamanlı bir izleme sistemi kullanmaktadır. Ayrıca dünya genelindeki büyük su kütlelerini izlemeyi, su yosunu gelişimlerini en erken aşamalarında tespit etmeyi ve bütünüyle bir sorun haline gelmelerini önlemeyi sağlayan AI analizinden faydalanmaktadır.
  • 2011’de kurulan Kando, atık su kuruluşlarının gerçek zamanlı kirlilik anormalliklerini ve tıkanıklıklarını tespit etmesini (kanalizasyon sistemlerini hijyenik ve işler durumda tutması için) sağlamak amacıyla IoT, gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka teknolojilerinden faydalanmaktadır. Şirket, 2020 Nisan ayının başlarında ilgisini COVID-19’a neden olan virüse, yani SARS-CoV-2’ye yöneltmiştir. Kando’nun çözümü olan Clear Upstream, atık su şebekelerindeki olaylara dair gerçek zamanlı farkındalık sunmaktadır. Canlı haritalar, online panolar ve metin mesajları kullanan şirket, toplanan verileri inceler ve sorunları tanımlar. Ayrıca olayların kaynağını tespit ederek müşterilerine hangi noktada harekete geçeceklerini bildirir. Kando’nun çözümü, şehirlerin atık su kalitelerini kesintisiz ve uzaktan kontrol etmesini ve halk sağlığını korumasını sağlar.
  • Negev, Ben-Gurion Üniversitesi (BGU) bilim insanları, SARS-CoV-2 virüsünün lağım ve atık sus sistemlerinde izini sürmek üzere yeni bir yöntem bilim geliştirmiştir. İlk numune çalışmalarında virüsün, dışkı yoluyla kanalizasyona bulaştığını halihazırda belirlemişlerdi. Ancak virüsün kanalizasyonda bulaşıcılığının devam edip etmediğinden emin değillerdi. Dahası, yeni teknolojileri düzenli kanalizasyon ve atık su görüntüleme testlerine eklendiği taktirde mevcut salgının kapsamını belirlemede kullanılabilir ve gelecekteki salgınlar için bir erken uyarı sistemi haline gelebilir. Gelecekten umutlu olan grup, yeni yöntem bilimlerinin başka bir salgının ortaya çıkması halinde erken uyarı sunmak amacıyla kanalizasyonların standart görüntüleme testine entegre edilebileceğini düşünmektedir.

Kaynakça: