symbol

İsrail Teknolojileri, Madencilik ve İş gücünü, Doğa ve Çevre Açısından Güvenli Kılıyor!

Madencilik yeryüzünün altında gömülü malzemeleri çıkarma sürecidir. Geçtiğimiz birkaç on yıl boyunca küresel madencilik şirketleri, madencilik sırasında giderek artan sorunlarla karşı karşıya kaldı. İsrail’in madencilik şirketleri ise mevcut madencilik tekniklerinden iş gücü, doğa ve çevre dostu olan daha sürdürülebilir bir yapıya geçilmesi ihtiyacını öngörmüştür.

Fiili bir madeni bulunmasa da çeşitli ülkelerdeki madencilik sektörünün yaşadığı büyük sorunlardan bazılarını çözmeye çalışan İsrail’in  yenilikçi teknoloji alanındaki mevcut merkezî konumu dünya çapında biliniyor ve madencilik endüstrisi tarafından tanınıyor. İsrail aynı zamanda gayri maddi hakların oluşmasından genç yenilikçi şirketler ve madencilik dâhil farklı sektörlerde gelişen, kâr getiren köklü şirketler kurmaya kadar ticarileşmede uzun ve başarılı bir geçmiş performansa sahip.

İsrail’in madencilik endüstrisi uzaktan ve otonom madenciliğe doğru ilerleme eğilimi gösteriyor. Bunlar kilometrelerce uzaktan kullanılabilen araçları ya da kendi kendine hareket eden, düşünen ve müdahalede bulunan otonom araçları dahi kapsıyor. Günümüz madencilik dünyasında da kumanda, kontrol, iletişim ve bilgisayar zekâsı gibi bu sektörün ana gelişmelerine doğru büyük bir yönelim görülüyor.

İsrail, bazıları en büyük sistem entegratörleri olan ve dünya çapında faaliyet gösteren şirketlere ev sahipliği yapıyor. Daha küçük çaplı birtakım şirketler ise hem niş pazara sahip hem de madencilik endüstrisine yenilikçi çözümler sunuyor. Şirketlerin uzmanlık alanları arasında sensörler, hiperspektral görüntüleme, yapay zekâ, büyük veri ve veri entegrasyonu, iş gücünün güvenliği, doğa ve çevre bulunuyor.

Bu şirketlerden bazıları şöyle:

Ception:

Ception, hassas yerelleştirme ve haritalama için çok katmanlı bir sistemdir. İleri bilgisayar görüşüne ve derin öğrenme algoritmalarına hâkim olan Ception, endüstriyel ve otomotiv uygulamalarına (ileri navigasyon, ileri sürücü destek sistemler, planlama ve izleme, artırılmış gerçeklik ve otonom araçlar) yeni yetenekler katıyor.

RodRadar

RodRadar, güvenliği ve verimliliği odak noktasına alarak inşaat sektörü için algılama çözümleri geliştiriyor. Şirketin çözümleri zorlu ortam ve koşullarda engelleri tespit edebilme özelliğine sahip.

SolAround

SolAround, yüksek güçlü/yüksek verimli iki yüzeyli güneş hücrelerine yönelik bir teknoloji ve süreç geliştirdi. Şirket, çevrenin korunmasına katkıda bulunurken enerji maliyetlerini azaltmaya (Seviyelendirilmiş Enerji Maliyeti-LCOE) yönelik iki yüzeyli modül ve sistemlerin optimizasyonunda da uzmanlaşmıştır. Tescilli p tipi PERT iki yüzeyli güneş hücresi teknolojisi, neredeyse standart bir sistem maliyetindeki yaygın hücre teknolojilerine oranla güneş sistemlerinin enerji salınımını 20% ila 40% arasında artırabiliyor. SolAround hücrelerinin %22’nin üzerindeki ön yüzey verimi ve 90% üzerindeki iki yüzey verimi 310 Wp’lik 60 hücreli modül ön yüzey gücü sağlıyor. İki yüzeyde bu güç, 400 Wp’ye eşdeğer. Hücreler ticari ve özel apartmanlar, beyaz çatılar, şebeke ölçeğinde yer kurulumları, BIPV, güneş ses duvarları, sundurmalar, bina cepheleri ve yeşil binalar için uygun. SolAround Almanya’daki tam endüstriyel üretim hatlarında benzer yüksek güçlü ve ileri teknoloji iki yüzeyli hücre ve modülleri hâlihazırda üretiyor, ruhsatlandırıyor ve piyasaya sunuyor.

Solar Drone

Solar Drone, aktarma merkezli otonom “Drone in a Box” sistemleri geliştirmede bir dünya lideri olarak görüntü üretme, yapay zekâ, makine öğrenmesi, veri madenciliği, gerçek zamanlı analiz ve uyarılar, bulut ve dahası gibi ileri teknolojileri esas alıyor. Bu sayede PV, operasyonel ve varlık verimliliği artarken maliyetler azalıyor.

Eurotech Communication

Eurotech, madencilik endüstrisine yönelik iletişim çözümleri sunmada lider. Şirket, dağıtık akıllı nesneler arasında bağlantı kuran ve makineler arasında değerli verileri taşıyan uçtan uca çözümler tasarlıyor.

Razor Labs

Razor Labs makineleri akıllı makineye dönüştürmek, faaliyetleri daha verimli şekilde yürütmek ve öngörücü bakımın yapılmasını sağlamak için derin öğrenmeden faydalanıyor. Bu yapay zekâ teknolojisi, makine arızalarını genellikle haftalar öncesinden tahmin edebiliyor.

RDV Systems

RDV Systems görüntüleme teknolojilerinde ve altyapı profesyonellerine yönelik hizmetlerde uzmanlaşmıştır.  RDV’nin görüntüleme modeli geliştirme teknolojileri, tamamen interaktif üç sanal modele odaklanıyor. Bunlar ise ortamdaki mevcut koşullar üzerine yerleştirilmiş önerilen tasarım alternatiflerini sergiliyor. Şirketin model kullanım teknolojileri de söz konusu modelleri proje takım üyelerinin kullanımına sunarak görüntülemeyi doğrudan proje iş akışlarına dâhil etmelerini sağlıyor. RDV modelleri tasarım incelemesi, toplum katılımı, paydaşa erişim, toplumsal eğitim, alternatif seçimi ve inşaat koordinasyonu alanlarında kullanılıyor. Şirketin uygulamaları web sunucusunda interaktif görüntüleme ve RDV modellerinin navigasyonu imkânını sunmakla kalmayıp yazılım güncellemesi gerektirmiyor ve internet erişimi olan tüm bilgisayarlarda kullanılabiliyor.

IntSite

IntSite, inşaat alanları için otonom vinçler geliştiriyor. IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazı ve makine öğrenmesi, bilgisayarla görme ve doğal dil işleme teknolojileri sayesinde şirketim çözümü, vinçlerin performansını artırırken maliyetleri azaltıyor.

Datumate

Datumate; inşaat, etüt ve altyapı denetim pazarlarında uygulanan inşaat mühendisliği süreçlerine yönelik dijital çözümler geliştiriyor. Bu sayede sahadaki çalışanları güvende tutmak üzere tasarlanmış tam otomatik, yüksek hassasiyette ve uygun maliyetli çözümler sunuyor. Şirket sahip olduğu bilgisayarla görme, büyük veri analizleri, makine öğrenmesi, İHA ve kamera teknolojileri ile etüt yapan çalışanların sahada harcadığı zamanı azaltıyor, inşaat sürecini hızlandırıyor ve etüt seviyesindeki doğruluğu koruyarak altyapı denetim süresini kısaltıyor.