symbol

İsrail ve Cleantech (Temiz Teknoloji) Sektöründe Yapay Zeka teknolojisi / 4IR (4. Sanayi Devrimi)

Yapay Zeka, günümüzdeki sanayi devriminin merkezinde yer almaktadır ve uygunluğu gelecek on yıl içinde muhtemelen artacaktır. Yapay Zeka teknolojilerinin gelişimi, bu alan yapılan yatırımlara bakılarak anlaşılabilir. 2011-2019 arasında İsrail’deki ileri teknoloji Yapay Zeka projelerine yapılan yatırımlar, 305 milyon dolardan 4 milyar dolara yükselmiştir. 2019’da ise İsrail’deki ileri teknolojiye yapılan yatırım toplamının %42’si Yapay Zeka teknolojilerine yönelmiştir.

Son yıllarda İsrail’deki ileri teknoloji, Yapay Zeka alanında küresel çapta lider konumdadır. İsrail şu anda Yapay Zeka alanında faaliyet gösteren dünyanın ilk üç ülkesi arasında, Çin ve ABD’den sonra gelmektedir. İsrail, Yapay Zeka alanındaki genç yenilikçi şirketlerinin sayısıyla ABD’den sonra ikinci sırada yer almaktadır. İsrail’de Yapay Zeka alanında çalışan çok uluslu kurumlara ait yaklaşık 90 AR-GE merkezinin varlığı önem arz etmekte ve İsrail’in bu alanda küresel bir lider olduğunu göstermektedir.

Bu Yapay Zeka şirketlerinin %4’ü ise doğrudan Cleantech Sektöründe faaliyet göstermektedir. Akıllı elektrik şebekeleri ve enerji tasarruflu bina teknolojileri gibi çözümler, talebi azaltıp optimize edecektir.

  • Grid4C Ltd, akıllı elektrik şebekesi kestirimsel analizleri yapan genç yenilikçi bir şirkettir. Şirket, yapay zeka ve makine öğrenmesi destekli teknolojiler geliştirmektedir. Bu teknolojilerle akıllı metrelerin yanı sıra nesnelerin interneti destekli çalışan (enerji hizmeti sağlayıcılarının ve tüketicilerin operasyon ve kontrolü en üst düzeye çıkarması için) diğer cihazlar tarafından üretilen bilgileri analiz etmektedir.
  • SmartGreen Ltd. enerji tüketimini izleyen, yöneten ve azaltan bir sistem geliştirmektedir. Şirketin sisteminin fabrikalarda, ticari ve endüstriyel tesislerde, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde ve okullarda kullanılması amaçlanmıştır.
  • BreezoMeter Ltd., konum temelli hava kalitesi toplama ve analizi teknolojisi geliştirmektedir. Şirket, çeşitli kaynaklardan veri toplayarak bu veriyi, kullanıcı etkileşimlerini ve satışlarını artırması için işletmelere sunmak amacıyla şirkete özel algoritmalardan faydalanmaktadır.
  • Zugreifen Ltd. hem enerji sağlayıcılarının hem de müşterilerinin elektrik tüketimini optimize etmek üzere elektrik kullanımı takibi, yönetimi ve kaçak elektrik kullanımını önleme hizmetleri sunmaktadır.
  • Raycatch, güneş enerjisi için Yapay Zeka tanılama hizmeti sunmaktadır. Ayrıca teknoloji lideri olarak dünyayı değiştirmesi mümkün teknolojiler tasarladığı ve geliştirdiği için Dünya Ekonomik Forumu tarafından da onaylanmıştır.