symbol

Israil@COVID-19 sonrasında Endüstri 4.0 Katkısı

COVID-19 sonrasında Endüstri 4.0’a her zamankinden daha çok ihtiyaç var.

COVID-19 pandemisi, üretimde karşılaşılan bir dizi zorluktan yalnızca en sonuncusu. Süregelen kriz ise Endüstri 4.0 yolculuğumuzu (üretim odaklı, maliyet azaltma, daha hızlı pazarlama, rekabet avantajı, sürdürülebilirlik ve inovasyon) sadece hızlandırmaya yarayacaktır.

İsrail, girişimcilik kültürü ve inovatif ekosistemiyle Endüstri 4.0 inovasyonun uluslararası merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. İsrail’in genç yenilikçi şirketleri, yeni sektörlere uyum sağlama ve yeni amaçlar için teknolojilerinde ufak tefek değişiklikler yapma yetenekleriyle biliniyor. Endüstri 4.0 devriminde ihtiyaç duyulan ana teknolojiler arasında sensörler, sinyal işleme, veri analizleri ve donanım ile yazılımın birleşimi bulunuyor. Bunlar ise İsrail’in genç yenilikçi şirketlerinin uzman olduğu alanlar.

Razor Labs, yapay zekâ sektöründe lider konumunda. Şirket, geliri en üst seviyeye çıkarırken iş süreçleri optimizasyonuna yönelik derin pekiştirmeli öğrenme yaklaşımını kullanıyor. Şirketin DataMind’ı üretim süreçlerini sanal hâle getiren bir optimizasyon programı. VisualMind ise birden çok yapay zeka uygulamasının tek bir çözümde birleştirildiği bir video analiz programı. Uygulamalı bir eğitim programı olan Future Learning ile seçkin akademisyenlerin ve yetenekli geliştiricilerin derin öğrenme çözümleri alanına giriş yapmasını sağlamak amaçlanıyor.

CASTOR, endüstriyel üç boyutlu (3D) baskının faydalarını ortaya çıkarmak için bir karar Destek Yazılımı geliştirdi. Bu yazılım, teknik analizler ve tam makine tasarımı için maliyet tasarruflu öneriler sunuyor. Böylece tasarım mühendislerinin, NPI yöneticilerinin ve üretim mühendislerinin üç boyutlu baskıyı geleneksel üretim yöntemlerine tercih edip etmemeye karar vermesini sağlıyor.

Inspekto Otonom Yapay Görme sistemleri, Yapay Görme pazarını tek yönlü bir rotaya koymak üzere tasarlanıyor. Bunun amacı ise endüstriyel tesisteki Kalite Güvence yöneticisinin kararına bağlı olan mevcut integratör merkezli çözümlerin yerini, alışılmışın dışındaki kalite güvence sistemleriyle değiştirmek. Sistemler, görsel kalite denetimi, geçitleme ve sınıflandırma için integratörsüz teknolojiler tarafından yönetiliyor. Bu teknoloji, geleneksel yapay görme teknolojisini karakterize eden maliyetli entegrasyonu ve özel geliştirmeleri ortadan kaldırıyor.

Mobideo Platform, endüstriyel iş gücünün güvenli, uygun ve etkili bir şekilde yönetilmesini amaçlayan bütünleşik bir uygulama paketidir. Mobideo Platform, üretkenliği, hesap verilebilirliği ve izlenebilirliği artırmak için çalışanlar arasında ve görünürlüğü artırmak ve gerçek zamanlı karar vermeyi geliştirmek için yöneticiler arasında bağlantı kuruyor. Bu sayede bireysel performansın artmasını sağlıyor ve ortak ekip çalışmasını güçlendiriyor.  Tüm bunların sonucunda ise iyileştirilmiş mali sonuçlar, optimize edilmiş kaynak tahsisi, kesintisiz süreç gelişimi ve yüksek verimlilik, güvenlik ve üretkenlik elde ediliyor.

PrintSyst.ai, iş akışlarını otomatikleştiriyor ve üç boyutlu hizmet büroları ile üretim mühendislerini, hızlı üç boyutlu baskı uzmanlarına dönüştürüyor. Pefecter, işi üstlenerek operatörlerin maliyetli hatalar yapmadan öğrenmesini sağlıyor. Yapay zeka tabanlı Perfecter™, üç boyutlu parçaların kullanım amaçlarını tanımlıyor ve her zaman için katmanlı imalatın işlemesini sağlayan baskı parametrelerini tavsiye ediyor.

İsrail Dış Ticaret Yönetimi, İsrail’deki kaynakla ilgili teknolojilere yardımcı olmak amacıyla Bakanlığın dünya piyasalarındaki operasyonel kolunu oluşturan ekonomik temsilciler ağını yönetiyor. Ekonomik ve ticari ofislerin ana faaliyetleri arasında ticaretin ve ihracatın teşvikine yönelik faaliyetler, İsrail’in ticaret koşullarını geliştirmek için ticari anlaşmaların yapılması ve sürdürülmesi, yabancı yatırımları çekme ve teşvik etme, diğer ülkelerle stratejik iş birlikleri yapma bulunmaktadır.

Referans: SME