symbol

İsrail’de Ticaret Yapmak Kolaylaşıyor

İçişleri Bakanlığı Reformu Sayesinde İsrail’de Ticaret Yapmak Bugün Daha Kolay

Ticaret Yapma raporu, işletme yönetmeliklerinin yanı sıra bunların, 190 ekonomide, yerel ve bölgesel düzeydeki seçili şehirlerde uygulanması üzerine tarafsız önlemler sunmaktadır. İsrail, Dünya Bankası 2020 sıralamasında 19 basamak yükselerek 2018’de bulunduğu 54. sıradan 35’e yerleşti.

Bu Blog’da tüm iç görüleri ele alıyor ve hükümetin, ticari süreçlerdeki bürokrasiyi azaltmak ve bu süreçleri sadeleştirmek için yaptığı en son reformlara dikkat çekiyoruz.

Rapora göre İsrail, dört ana alanda önemli gelişim gösterdi; iş kurma, krediye erişim, vergi ödeme ve ihracat gerekliliklerini hafifletme.

  1. İş kurma, “kurum vergisi ve katma değer vergisinin ortaklaşa tescil edilmesini sağlayarak” kolaylaştırıldı.
  2. İsrail, “bireysel kredi çeken kişilerle ilgili hem olumlu hem de olumsuz veri bildirerek” kredi bilgisine erişimi geliştirdi.
  3. İsrail Vergi İdaresi tarafından sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve artan dijitalleşme nedeniyle vergilerin ödenmesi kolaylaştı: “katma değer vergisi ve sosyal güvenlik katkılarının dosyalanması ve ödenmesi için elektronik bir sistem uygulayarak” ve “kurumlar vergisi oranının düşürülmesi” ile maliyet etkinliği sağlandı.
  4. İsrail, “menşe gerekliliği belgesini ortadan kaldırarak ve buna bağlı olarak da ihracatta evrak uygunluğuna ilişkin harcanan zamanı ve maliyeti azaltarak” ihracatı kolaylaştırdı.

İsrail’in külfetli yönetmelikle başarılı bir şekilde başa çıkmasının nedeni, mevzuat reformunu ve ticari prosedürleri kolaylaştırmak için, hükumet tarafınca kurulmuş komitelerdir. Bu komitelerin amacı, sancılı noktaları ve sorunları anlayarak çözüm sunmak, engelleri kaldırmak ve süreçleri basitleştirmektir.

İsrail, bu düzenlemelerin önemini anlamış ve süreçleri kolaylaştırmak için bazı önemli iyileştirmeler yapmıştır. Gerçekleştirilen önemli reformlardan biri de yeni işletmelerin ruhsatlandırma işlemleri. Sorunlu ana noktaları çözmek ve genel süreci rahatlatmak için görevlendirilen ve bu iş için özel olarak belirlenen bir komite mevcut. Bu konuda öne çıkan ana başlıklar:

  1. Değişken Ruhsatlandırma– Tüm ruhsatlandırma unsurları, karmaşıklık düzeylerine göre 3 gruba ayrılacaktır. Her grup, ayrı bir bürokratik ruhsatlandırma sürecine (en basit işletmelerin başvuru tarihinden itibaren 21 gün içinde ruhsat ve işletme ruhsatı alabildiği) yönelik özel bir prosedüre sahip olacaktır.
  2. Teslim Tarihi – Kurumlar, işletme sahibine ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanacağı ve ruhsatın ticari kuruma teslim edileceği tarih belirlenecektir. Bu tarihlerin aşılması halinde varsayılan, ruhsat otomatik olarak yenilenecektir.
  3. Sorumluluğu İşletme Sahibine Aktarmak– Basit işletmeler, ihtiyaca göre işletme sahibinin yazılı beyanını temel alarak ruhsat edinebilmektedir. Bu adım, işletme sahibinin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde işletmenin faaliyetini yürüteceği ve yetkili makamların müdahalesine daha fazla ihtiyaç duymayacağı ortamı yaratmak adına atılmıştır.
  4. Denetim Kesinliği– İş ruhsatı başvurusuna cevap vermeye ilişkin yetkili makamların belirlediği son tarih ile birlikte, işteki eksikliklere yönelik denetleme de sınırlanacaktır.
  5. Çapraz Yardım– Birçok sektörde işletme ruhsatlarının geçerlilik süresi, önemli ölçüde uzatılarak işletme sahibinin, tüm ruhsatlandırma sürecini yeniden gerçekleştirmesine gerek kalmayacaktır.
  6. Standart şartname– Standart Şartnamenin amacı, her türdeki ruhsatlı işletmenin onaylanması için devlet dairelerinin şart koştuğu hüküm ve belgeleri ayrıntılarıyla belirtmektir.

Yeni işletme düzenlemeleri sayesinde İsrail’de iş yapma kolaylığı artık daha fazla. Ayrıca bu vesileyle ortaklık kurulacak diğer ekonomiler ve yabancı işletmeler açısından daha verimli bir ticaret ortamı teşvik edilmektedir. “Bu önemli bir başarıdır. Devam ettirilmesi gerekmektedir,” diyor İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Dünya Bankası’nı raporunun yayınlanmasının ardından şunları belirtti: “Bakanlıkların çalışma ve girişimleri, memnuniyetle karşılanırken İsrail ekonomisinin de çehresini değiştiriyor.”

Kaynak: Invest in Israel