symbol

İsrail’in Drone Sektörü Gelişiyor, Kamu Sorunlarını Ele Alıyor

Dünya genelinde devletler küresel koronavirüs pandemisiyle mücadele etme girişimlerini artırırken yetkililer ve sağlık hizmeti sağlayıcıları büyük veri analizleri, tele-tıp ve hatta drone gibi farklı teknolojilere yöneliyor. İnsansız hava araçları (İHA’lar) mağdur alanların taranması, tıbbi numunelerin ve karantina ürünlerinin tedarik edilmesi veya ekinlerin izlenmesi ve korunması gibi pek çok alanda pandemiyle küresel mücadelede kritik bir rol üstleniyor.

İsrail, drone alanında faaliyet gösteren 50 deneyimli ve yeni şirketiyle drone inovasyonunun merkezi konumundadır. Ülke drone veya insansız hava aracı (İHA) çalışmaları yürütmeye ilk olarak 1962 yılında savunma sanayii kapsamında başlamıştır. İsrail dünyada drone ihracatında ilk sırada gelmektedir. Ülkenin drone teknolojisi ekosistemi, İsrail şirketlerini pek çok farklı kullanım alanında drone teknolojisine yönelik talebi karşılamaya yönlendirmiştir.

Business Insider Intelligence, drone hizmetleri pazarının 2018 yılında 4,4 milyar ABD Dolarına varan değerinin 2025 yılında 63,6 milyar ABD Dolarına erişeceğini öngörmektedir. Bu pazardaki büyüme çeşitli sivil sanayilerde drone kullanımının artmasından kaynaklanacaktır: Örneğin, drone’lar tarım sektöründe ekinlerin ve hayvanların izlenmesinde, inşaat sektöründe erişilmesi zor veya tehlikeli alanlarda güvenlik denetimlerinin gerçekleştirilmesinde, sigorta sektöründe ise dava süreçlerinde hasar araştırması ve veri toplanması kapsamında kullanılacaktır.

Drone’lar talep üzerine yemek teslimatı alanında da kullanılmaya başlamıştır. İzlanda’nın Reykjavik kentinde yaşayanlar, İsrail’in Flytrex isimli drone şirketinin 2017 yılında kentle ortaklık kurmaya başlamasından sonra bu olanağı birinci elden deneyimleme fırsatı yakalamıştır. Şirket, bu yıl Federal Havacılık İdaresinin onayını aldıktan sonra Kuzey Karolina eyaletinin Holly Springs şehrinde gıda teslimatına başlayacaktır.

Flytrex drone inovasyonu alanında çalışan tek İsrail şirketi değildir:

  • Edgybees, artırılmış gerçeklik donanımlı kameralara sahip drone’lar kullanan kamu güvenliği profesyonelleri, ilk müdahale ekipleri, yayıncılar ve benzerleri için durumsal farkındalık sunmaktadır. Şirketin teknolojisi, Avustralya ve Kaliforniya’daki son yangınlarda müdahalede bulunan kişiler tarafından kullanılmıştır.
  • Percepto; enerji, madencilik, petrol ve gaz, liman ve güneş enerjisi endüstrilerindeki varlıkların izlenmesi ve takibi için otonom drone’lar geliştirmektedir. 2014 yılında kurulan şirketin İsrail, ABD ve Avustralya’da ofisleri mevcuttur ve müşterileri arasında İtalyan elektrik şirketi ENEL ve ABD merkezli Johnson Controls bulunmaktadır.

İsrail saygın araştırma kurumları, Ar-Ge alanındaki büyük kamu yatırımları ve benzersiz girişimciliğiyle dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde drone inovasyonundaki liderliğini sürdürebilecek konumdadır.