symbol

İsrail’in Eğitim Teknolojileri; COVID Çağında Eğitimi Yeniden Tanımlıyor

COVID-19’un gelişiyle dünya çapında birçok kişi uzaktan çalışmak ve eğitim görmek zorunda kaldı. Eğitim sektöründe görev alan kişilerin çoğu hazırlıksız yakalandı çünkü online eğitim ve öğretime geçiş için gereken en temel becerilerden bile yoksunlardı. Buna teknolojiye erişimdeki yetersizlikler de eklenince eğitimde büyük aksamalar yaşandı.

COVID krizinin eğitim üzerinde şaşırtıcı bir şekilde olumlu etkisi de oldu. Bizleri öğretim yöntemlerini yeniden gözden geçirmeye, okullarda verilen eğitimin kalitesini ve uygunluğunu geliştirmek için yenilikçi yollar araştırmaya ve modern teknoloji araçlarıyla eğitimi güncelleştirmeye sevk etti.

İsrail okullarda, kolejlerde ve mesleki eğitim kurumlarında kullanılabilen kesin olarak kanıtlanmış ve yenilikçi birtakım eğitim teknolojileri sunmaktadır.  Bu benzersiz öğrenme teknolojileri, öğrencilere doğuştan gelen potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koymada ve sektörel değişimlerin yanı sıra COVID-19’un yarattığı sorunlarla baş etmede yardımcı olan beceri ve bilgileri katmaktadır.

İsrail’in eğitim teknolojileri, öğrenciler üzerinde büyük etkiye sahip farklı dil ve kültürlere de kolayca uygulanabilirdir. Bu teknolojilere verilebilecek birkaç örnek şöyle:

ATID International : ATID International kurulduğu 1990 yılından bu yana Avrupa ve Afrika kıtalarındaki çeşitli ülkelerin eğitim sektöründe büyük bir tecrübe kazanmıştır. Her ülkede yerel temsilcilerle omuz omuza çalışan ATID International, yerel iş piyasası ve ülkenin kendine has ihtiyaçlarıyla örtüşen özel tasarım bir program geliştirmektedir.

ATID, hükûmetlere ve belediyelere mesleki eğitim, ileri eğitim tesisleri kurma, farklı çerçevelerde kurs ve seminer verme, profesyonel personelin eğitimi ve eğitim programları geliştirme üzerine danışmanlık ve tavsiyelerde bulunma konusunda derin uzman görüşü sunmaktadır.

The MICHEAL Method: benzersiz bir öğrenme teknolojisidir. Alanında küresel bir atılım olarak görülen  Michael Method, İsrail’de farklı disiplinlerden onlarca akademisyenle uzun bir süre sonunda geliştirilmiştir. Michael Method; bireysel kapasiteye inanç, öz güven, başarıya yönelik motivasyon, vizyon, hayal gücü, krizle ve başarısızlıkla baş edebilme, özeleştiri ve süregelen öğrenme alışkanlıkları gibi bireysel yeteneklerin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Ayrıca hızla değişen günümüz endüstri ve iş dünyasında mücadele vermek için gerekli bir dizi beceriyi de geliştirmektedir.

SITI Education Technology: bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında katılımı ve keşifleri mümkün kılmaya yönelik kolay uygulanabilir bir çözüm sunmaktadır. Bu alanların deneyler yoluyla entegrasyonu ise öğrencileri, mevcut ve gelecek kariyerlerine hazırlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin, sistemlerin çalışma şeklini anlamasını sağlayan inovasyon ve yaratıcılık becerilerini inşa etmesine yardımcı olmaktadır. SITI teknolojisi, kapsamlı bilim ve matematiği teknolojiyle; mühendisliği duyusal robotlar, teknoloji ve teknolojik hazırlık sistemleriyle birlikte işlemektedir.

The SES Education: dünya çapında eğitim-öğretim sistemleri geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. SES’in kapsamında üniversiteler, kolejler, liseler, meslek okulları ve ilkokul eğitim programları yer almaktadır. Sayısız alanın, sektörün ve segmentin ihtiyacını karşılayabilmesiyle tanınan SES eğitim sistemleri, oldukça geniş bir spektrumda elektronik, telekomünikasyon, mekatronik, hidrolik, soğutma ve iklimlendirme, yeşil enerji, bilgisayar destekli sistemler, robotik ve STEM alanlarında benzersiz çözümler sunmaktadır. Her bir eğitim sistemi, teori ve uygulamalı deneyleri kapsayan eksiksiz bir ders işlemektedir. SES ürünleri, farklı müfredat ve laboratuvar türlerine uyarlanabilmektedir.

Edukey: uluslararası bir danışmanlık, eğitim, belgelendirme, geliştirme ve proje entegrasyonu şirketidir. Uzmanlık alanları, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel olarak ve bireyleri 21. yüzyılın iş dünyasına/yaşantısına hazırlamak üzere tasarlanmış yüksek kalitede eğitim çözümleri sunmaktır. Eğitimde inovasyon alanında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip şirketin uzmanları, müşteri ihtiyaçlarına özel programlar ve hizmetler sunmaktadır. EduKey, verimi ve ekonomik büyümeyi hızlandıran uygun beceriler oluşturmak için modern teknolojileri destekleyerek ve somut iş yaklaşımlarıyla birlikte etkili eğitim uygulamalarını hayata geçirerek eğitimin güçlendirileceğine inanmaktadır.