symbol

İsrail’in Genç Yenilikçi Şirketleri, Tarım için IoT’ye (Nesnelerin İnterneti) Öncülük Ediyor

İsrail’in kuruluş hikayesi, inatçı topraklarının işlenmesiyle derinlemesine iç içe geçmiş durumdadır. İlk öncüler, zaman zaman kabaca yapılmış aletler kullanarak “çölde çiçek açtırmak” için büyük adımlar attı. Bugün, üzerinden yaklaşık bir asır geçmişken yeni nesil yenilikçi öncüler İsrail’de çiftçiliğin ve hatta dünya çapındaki tarımın zenginleşmeye devam etmesi için son teknolojiler geliştiriyor.

İsrail’in tarım ve teknoloji karışımından oluşan benzersiz teknik bilgisi, ülkenin tarım-teknoloji (agtech) inovasyonlarının olağanüstü sonucunu açıklıyor. 2014-2019 yılları arasında İsrail’in tarım-teknoloji şirketleri 250’yi aşkın yatırımla toplam 759 milyon dolar kazandı. Dahası bu para kaynaklarının yaklaşık olarak çeyreği, tarlanın ileri teknolojilerini geliştirmeye harcandı. Özellikle ilgi gören bir alan ise elbette tarımsal IoT oldu.

Çiftçilik tekniklerindeki on yıllardır katedilen ilerlemeye rağmen birçok modern uygulama, işe yaramaz halde. Bunların çoğu da büyük ölçekli tarımda sulama, gübreleme, ekim ve hasat toplamaya yönelik kapsamlı yaklaşımlardan kaynaklanıyor. Yakın zamana kadar gösterilen tüm hassasiyete rağmen tarladan veri toplamak oldukça zaman alıyordu.

Akıllı IoT çiftçilik cihazlarındaki artışla beraber tane tane v gerçek zamanlı veri toplamaya yönelik söz konusu engeller ortadan kalktı. Çiftçiler artık mahsul sağlığıyla, nemiyle ve olgunluğuyla ilgili güncel durumu her bir bitki tanesi düzeyinde algılayabilen bağlantılı sensörleri kullanabiliyor. Buna ek olarak amaca yönelik geliştirilen Yapay Zeka da bu veriyi toplayarak uygulamaya dönük bilgilere ayrıştırabiliyor. Böylece çiftçiler bu verilerden günlük ekin yönetimlerinde faydalanabiliyor.

Bu tür inovasyonlara ve yeni bir küresel tarım devrimine öncülük eden İsrail’in genç yenilikçi şirketleri şöyle:

  • 2014’te kurulan CropX, çiftçilik uygulamalarını geliştirmek için tasarlanan IoT’nin ve analitiklerin derinlemesine bir şekilde entegrasyonuyla kendini hemen ortaya koydu. CropX, toprak tabanlı sensörleri havayla ilgili verilerle birleştirerek ve bunları bulutta hesaplayarak çiftçileri, toprakta anormallikler hakkında uyarabiliyor. Ayrıca daha verimli sulama ve ekin yönetimine yönelik yol gösteriyor. Şirket, şimdiden küresel çapta ilgi gördü.
  • Prospera, bulut platformu ana ürün yetiştiricilerinin IoT cihazları tarafından üretilen yüksek hacimli verileri yönetmesine yardımcı oluyor. 2014 yılında kurulan Prospera, üç kıtada tarımda lider ortaklarla uzlaşmak için yazılımını hızlı bir şekilde yükseltti. Prospera tecrübeli çiftçilere tarımsal faaliyetlerinin her bir yönünü makineleştirmek, organize etmek ve en uygun hale getirmek için gereken arkauç araçları sunuyor.
  • 2015’te kurulan Taranis, çok yönlü bilgisayar görüntüsü, veri bilimi ve derin öğrenme algoritmaları kullanarak tarlaların etkin bir şekilde denetlenmesini sağlayan önemli bir yapay zeka destekli hassas tarım zeka platformudur. Sistem, çiftçilerin zararlı ot, düzensiz büyüme, besin eksiklikleri, hastalık ya da böcek istilası, su hasarı ve makine kaynaklı sorunlara dair belirtileri erkenden tespit ederek bilinçli karar vermelerini sağlıyor. Dünya çapındaki milyonlarca hektarlık tarıma elverişli arazileri göz önünde bulunduran Taranis, çiftçilere sorunları gerçek zamanlı ele almaları, mahsulü artırmaları ve maliyetleri azaltmaları için araçlar sunuyor.

Küresel nüfusun ve iklim sıcaklıklarının artmasıyla dünyayı beslemeye yardımcı inovasyonlara duyulan ihtiyaç da hayati önem taşıyor. Tarımsal IoT gibi akıllı teknolojiler, gelecek nesli beslemek ve bunu sürdürülebilir kılmak için çiftçilere yardımcı oluyor. Yüzde 60’ı çölden oluşan bir ülkede yaşarken İsrail’deki yenilikçilerin, tarımda öncü olan yeni teknolojilere liderlik etmesini anlamlı kılıyor. İsrail, geleceğin tarımsal sıkıntılarını halihazırda yaşıyor ve yıllardır bunları aşmak için yenilikler geliştiriyor..