symbol

İsrail’in Teknoloji Fonlaması 2019’da Artmaya Devam Edecek mi?

Şüphesiz İsrail’in teknoloji fonlaması güçlü bir faaliyet yılı daha yaşadı.

IVC Araştırma Merkezi ve ZAG S&W 2018 Teknoloji Fonu Raporu verilerine göre 2018 endüstrisinde yaygın eğilim, yatırımcının daha az sayıda şirkete ve daha yüksek tutarlara odaklanması olmuştur. Softbank etkisi/ “Preemptive Roundseffect” (Sonsuz Öncelikli Yatırım Etkisi) veya “Supergiant roundseffect” (büyük devler yatırım etkisi) olarak da adlandırılan “mega-round”ların (büyük yatırım) etkisi İsrail teknolojisinde fazlaca hissedilmektedir. 2018’de 24 adet mega-round (50 milyon doların üzerinde) gerçekleşmiştir. Böylece toplam fonlamanın %31’ine ulaşılmış ve miktar 2013 yılı tutarının iki katından fazla olan 6,47 milyar dolara çıkmıştır.

ABD bu eğilime önderlik ederken İsrail’in buradaki payı dünya genelindeki mega-round olayının yalnızca küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Ganimeti az sayıda bir kazananlar grubu almıştır. Bu da büyük çoğunluk için durumun daha az parlak göründüğü anlamına gelmektedir. Nitekim 5 milyon doların altındaki daha düşük çaplı anlaşmalar 2018 yılı boyunca gerçekleştirilen toplam sermaye yatırımlarının %10’dan azını oluşturmuştur. Toplam anlaşma sayısı 352 adet olup 2013 yılındakilere benzer tutarlarda gerçekleştirilmiştir (sayfa 16). Bir başka deyişle, geçen yıl gerçekleştirilen işlemlerin neredeyse %60’ı toplam fonlamanın %10’dan daha azını almıştır.

Genç girişimciler için bir çeşit “Pareto Prensibi” olan bu durumun ekonomisi para akmaya devam ettikçe işleyecektir. Buna karşın bu davranış biçimi, müzik durduğunda ne olacağına dair zor soruları akla getirmektedir. Mevcut küresel ekonomiye daha yakın bir bakış, önümüzdeki 12 ayı kapsayan yerel fonlama kaynakları konusunda endişeye yer vermektedir.

Tedirgin edici alametler listesinin en başında Wall Street’te şimdiden dramatik etkiler yaratan ABD faiz oranlarındaki yükselme gelmektedir. Listede bir sonraki öğe ABD-Çin ilişkileri ve diğer küresel ticaret krizleri iken sonuncu öğe ise küresel çapta bir ekonomik kriz korkusudur.

Tüm bunların genel çapta alternatif varlık sınıflarına ayrılan fonlama seviyesini, özelde ise İsrail teknolojisine ayrılan fonları olumsuz bir şekilde etkilemesi mümkündür. 2019’un 2018 yılında gördüğümüz seviyeleri karşılamayacağı bir senaryoyu hayal etmek zor değil. Buna karşın, 2008’deki siyah kuğunun bir benzerinin ortaya çıkması engellenirse yerel düzeydeki mevcut fonlama da çok fazla sendelemeyecektir.